De Rijksoverheid heeft recent zo’n 240 miljoen euro beschikbaar gemaakt voor sportinvesteringen door gemeenten en amateursportorganisaties. Dit als compensatie voor een aanpassing van een vrijstelling in BTW-regels. Het CDA Culemborg - dat veel waarde hecht aan sport, bewegen en verenigingsleven - ziet graag onderzocht of Culemborgse verenigingen hiervoor in aanmerking kunnen komen. 


De aanpassing in BTW-regels leek eerder gunstig, maar inmiddels is duidelijk geworden dat het per saldo veel voordeliger voor gemeenten en exploitanten is om BTW te betalen, aangezien dat ook recht op aftrek van de omzetbelasting geeft. Met twee beschikbare subsidie regelingen wil het Rijk sportverenigingen nu tegemoet komen. Het CDA Culemborg heeft het college gevraagd inzicht te geven om te kijken op of er ook Culemborgse sportverenigingen voor deze subsidie(s) in aanmerking kunnen komen.

Lees de pdf met de gestelde vragen

Lees ook:
Ons standpunt sport(voorzieningen) en bewegen

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.