30 januari 2017

CDA stelt vragen over Klijnsma-gelden

CDA Culemborg wil actie bij besteding extra geld voor armoedebestrijding

Ook in Culemborg zijn er huishoudens die leven in armoede. Dit heeft grote invloed op de gezondheid en het functioneren van deze inwoners en hun kinderen. Op dit moment gebeurt er in Culemborg al heel veel om armoede te bestrijden, maar nog steeds hebben we veel te vaak ook te maken met schrijnende situaties waar mensen en hun kinderen in de armoede terecht zijn gekomen en hier niet meer uit komen. Het CDA Culemborg vindt dit zeer zorgelijk.

In maart 2014 is er door het rijk extra geld beschikbaar gesteld voor de bestrijding van armoede, de zogenaamde Klijnsma-gelden (genoemd naar de staatssecretaris van sociale zaken & werkgelegenheid). Inmiddels is duidelijk dat het voor Culemborg om een bedrag van €146.798 gaat. Bij navraag bij het college bleek hier nog steeds geen bestedingsplan voor te zijn. Het CDA Culemborg heeft tijdens de raadsvergadering van 26 januari 2017 het college dan ook dringend verzocht om met spoed werk te maken van een plan om het ontvangen extra geld voor armoedebestrijding ook in te zetten voor inwoners die het zo hard nodig hebben. Onder druk van het CDA Culemborg, gesteund door andere partijen in de raad zegde de wethouder toe om voor 1 april 2017 een bestedingsplan op te stellen. Het CDA Culemborg houdt een vinger aan de pols en zal er op toe zien dat het geld zo snel mogelijk wordt ingezet voor het doel waarvoor het is bestemd, namelijk het bestrijden van armoede.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.