Het CDA heeft het college schriftelijke vragen gesteld over de vraag naar woonruimte en opvang van statushouders en vluchtelingen. De druk op de Culemborgse woningmarkt is hoog. Zo ook op de vraag naar sociale huurwoningen. De verwachting is dat er de komende periode, naast de ‘gewone’ woningzoekers, op onze stad ook een extra beroep zal worden gedaan op het huisvesten van statushouders en de mogelijke toestroom van vluchtelingen uit Afghanistan. Daarmee neemt het aantal groepen dat op dezelfde woonruimte wacht toe.

Het CDA Culemborg vindt het belangrijk als gemeenteraad concreet en proactief te kunnen handelen wanneer de vraag naar woonruimte zich voordoet. Dit op een manier die past bij de vraag en de Culemborgse situatie. Met de gestelde vragen hoopt de fractie meer inzicht te krijgen om het aantal sociale huurwoningen dat per jaar beschikbaar komt en het aantal dat op dit moment wordt toegewezen aan statushouders. Het CDA heeft ook geinformeerd naar mogelijkheden die de gemeente, al of niet in samenspraak met Kleurrijk wonen heeft om de doorstroming in sociale huurwoningen te bevorderen of om de impact voor het vinden van woonruimte voor andere groepen (inwoners met een handicap, jongeren uit de jeugdzorg en mantelzorgers) te beperken.

Voor wat betreft de CDA fractie staat bovenstaande vraag niet op zichzelf. De opgave dient gezien te worden binnen de woonopgave en woonmogelijkheden in onze stad.

De schriftelijke vragen zijn hier te downloaden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.