Een zwemvoorziening behouden maar niet tegen elke prijs. Dat is voor het CDA Culemborg, sinds de raadsvergadering van 14 februari dit jaar, steeds de insteek geweest van de discussie rondom het zwembad De Waterlinie. Met deze insteek hebben wij als raad het college op 20 juni de ruimte geboden om het SZC als eigenaar van het zwembad de Waterlinie een alternatief plan uit te laten werken waarover vanavond besluitvorming heeft plaatsgevonden.

Het CDA acht het plan van SZC haalbaar en ziet meer dan voldoende draagvlak. De toetsing door externe partijen heeft ons gewezen op enkele risico’s. Maar het vertrouwen in het plan dat er nu ligt, het draagvlak onder betrokken partijen, verenigingen, scholen, vrijzwemmers en overige gebruikers om daar een succes van te maken, de blijvende programmering voor specifieke doelgroepen én het feit dat de voorziening daarmee voor Culemborg behouden blijft, wegen voor het CDA zwaarder.

De oplossing waarvoor gekozen is vraagt er wel om een vinger aan de pols te houden. Voor het benodigde groot onderhoud na de exploitatieperiode van tien jaar zijn nu geen middelen in het plan opgenomen. 

Het borgen van zwemactiviteiten naar de toekomst stopt volgens het CDA dan ook niet met de besluitvorming over het voorliggende plan. Om ook op de langere termijn een zwemvoorziening voor Culemborg te behouden is het van belang dat er in de gemeenteraad bijtijds een discussie wordt gestart over de periode na deze 10 jaar. Dit zodat tijdig eventueel benodigde maatregelen/ reserveringen kunnen worden getroffen. Om hier voor te zorgen diende het CDA een motie in die kon rekenen op een meerderheid in de gemeenteraad.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.