Het CDA wil voorzieningen als de Gelderlandfabriek voor de stad behouden. Maar net als bij de discussie over het Zwembad kan dit volgens het CDA niet tegen elke prijs.  Gezien de financiële situatie van onze gemeente en de vele onduidelijkheden rondom de toekomstige exploitatie van de Gelderlandfabriek was het voor het CDA onverantwoord om nu al gemeenschapsmiddelen in te zetten als investering om de Gelderlandfabriek overeind te houden. “Om voorzieningen naar de toekomst toe in stand te kunnen houden zullen wij echt het samenwerkingspotentieel in onze stad beter moeten aanspreken” aldus Nicolien de Geus na afloop van de gemeenteraadsvergadering waarin de begroting voor komend jaar is vastgesteld.

Het CDA koestert de vele initiatieven in onze stad. “Wij moeten er voor waken dat alle initiatieven te veel op zich zelf gaan staan. Visie, verbinding en samenwerking zullen hard nodig zijn om deze initiatieven ook naar de toekomst levensvatbaar te laten zijn. Dit gaat niet vanzelf. Het vraagt om een visie en stimulans om samen te werken.” Het CDA kijkt al langer uit naar de Cultuurvisie waar de verschillende initiatieven als de Gelderlandfabriek en de Fransche school een rol moeten krijgen om samen met de vele andere initiatieven het culturele aanbod in onze stad invulling geven.

Voor het CDA waren op dit moment veel zaken rondom een gevraagde eenmalige financiële ondersteuning van (maximaal) € 150.000,- aan de Gelderlandfabriek onduidelijk.  Zo ontbrak het aan een sluitende businesscase en waren er bij het CDA twijfels over de juridische houdbaarheid. Daarnaast is het voor het CDA ook van essentieel belang dat er meer samenwerking gaat ontstaan met andere initiatieven op het gebied van Cultuur.  Omdat er tijden van bezuinigingen aankomen, moeten er weloverwogen en duidelijke keuzes gemaakt worden. Het CDA maakt daarom een pas op de plaats en stemde tegen de motie om de Gelderlandfabriek financieel te ondersteunen. Ondank de tegenstemmen van het CDA is de motie uiteindelijk wel door de meerderheid in de gemeenteraad aangenomen. 

Lees meer over ons standpunt mbt behoud voorzieningen in onze stad

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.