In 2017 heeft de gemeenteraad de ambitie vastgesteld dat Culemborg in 2040 energieneutraal is. Het betekent dat we in 2040 evenveel energie duurzaam (hernieuwbaar) opwekken als dat we op dat moment in Culemborg verbruiken. Om deze ambities waar te kunnen maken, is het nodig dat wij naast de Culemborgers gaan staan en deze opgave samen met hen gaan oppakken. Om dit te bereiken wil het CDA ‘groepen’ inwoners, organisaties en bedrijven die uit zichzelf met goede voorstellen voor de verduurzamingsopgave komen gaan stimuleren. Daarmee wil het vooral inzetten op zaken die zonder al te veel weerstand en risico te realiseren zijn.

Energieneutraal in 2040
In 2018 nam de gemeenteraad lokaal al een besluit om als gemeente in 2040 Energieneutraal te zijn. Het liep daarmee vooruit op de nationale gemaakte afspraken in het Klimaatakkoord uit 2019. Achter die hogere lokale ambitie staat het CDA nog steeds. Maar wij moeten ook reëel zijn. Er is besef nodig dat wij niet alles tegelijk kunnen oppakken. Het is een mooi begin dat we in twee wijken zijn gestart met het project Warmtekeuze Culemborg. Zo worden de mogelijkheden verkent op welke manier deze wijken op termijn in hun warmtevraag worden voorzien. Op basis van landelijke ervaringen en recent onderzoek van de Algemene Rekenkamer is inmiddels al wel duidelijk geworden dat de huidige aanpakken nog niet kosteneffectief en voor woning eigenaren nog verre van behapbaar en betaalbaar zijn.

Stimuleren verduurzamings initiatieven
In deze fase van de energietransitie ziet het CDA daarom meer in het stimuleren van verduurzamings initiatieven dan gehele wijken te benaderen met de doelstelling van het aardgas af te gaan. Wij moeten voorkomen verwachtingen te wekken die de gemeente (nog) niet waar kan maken en waarvoor de gemeente (nog) niet over aanvullende juiste instrumenten (geld-capaciteit-regelgeving) beschikt.

Betaalbaar en behapbaar
Deze extra stimulans moet er voor zorgen dat de kosten van de verduurzamingsopgave op termijn betaalbaar en behapbaar worden. Het vormt net het benodigde duwtje in de rug. Het geeft groepen inwoners de ruimte om zelfstandig met verduurzaming aan de slag te gaan.

Om bovenstaande te bereiken gaat het CDA bij de behandeling van de kadernota het college vragen om de lokale uitvoeringsagenda te actualiseren voordat er dit najaar een besluit genomen wordt.

Het ingediende amendement is hier te downloaden.

Lees meer over het standpunt van het CDA over Duurzaamheid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.