In hartje Parijsch vind je de Proeftuin de Ontmoeting in Bon Vie. Proeftuin de Ontmoeting wil een plek zijn waar iedereen zich thuis voelt. De Proeftuin doet dit door plek te bieden aan activiteiten en eten. Daarnaast biedt zij samen met andere organisaties ondersteuning aan mensen die om welke reden dan ook een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zo kunnen jongeren bijvoorbeeld een snuffel-, maatschappelijke of beroepsgerichte stage volgen. Per 1 april 2018 loopt de huidige huurovereenkomst van de ruimtes af. Er worden nu gesprekken gevoerd of en hoe de Proeftuin de ruimte kan blijven gebruiken. Het CDA ziet in deze plek voor ontmoeting een plek die wij moeten koesteren. Het CDA Culemborg wil deze ontmoetingsfunctie voor de wijk behouden.

Grote betrokkenheid buurt bij bijeenkomst op 30 januari jl.
“Het CDA staat pal achter de Proeftuin en is blij met de vele vrijwilligers die dit mogelijk maken. Wij willen er alles aan doen om deze ontmoetingsfunctie en de activiteiten te behouden” aldus lijstrekker Nicolien de Geus. Dat het CDA niet de enige is die dit wil bleek wel uit de bijeenkomst op 30 januari jl. Op deze avond organiseerden stichting Proeftuin de Ontmoeting en Elk Welzijn een bijeenkomst om de wensen en ideeën van de gebruikers op te halen. Er waren ongeveer 150 !! (vertegenwoordigers van) gebruikers gekomen die veelal bezorgd waren over de toekomst van de proeftuin. De opbrengst van de bijeenkomst wordt gebruikt voor verdere gesprekken over de toekomst van de Proeftuin.

CDA stelt vragen in gemeenteraad
Naar aanleiding van deze bijeenkomst heeft het CDA in de raadsvergadering van 1 februari jl. samen met de VVD de volgende vragen gesteld:

  1. Was er op deze avond iemand van de gemeente als toehoorder aanwezig om de behoeftes van onze inwoners uit eerste hand te noteren?
  2. De vraag die deze avond herhaaldelijk gesteld was is: ‘Wat is nu commerciële exploitatie’, Kan het college daar haar visie op geven? Met name omdat de Proeftuin door een vrijwilligers stichting wordt geëxploiteerd.
  3. In het verlengde hiervan de vraag of het college van mening is dat door een andere formulering mogelijk de Diensten van Algemeen Economisch Belang of niet Diensten van Algemeen Economisch Belang vraag; (scheiden of splitsing, vanuit de woningwet) passend gemaakt kan worden, zodat de huidige gebruiksvorm en verhuur van de Proeftuin op gelijkerwijze voortgezet kan worden.
  4. Deze avond was er nl ook specialistisch praktijk ervaring en kennis vanuit een andere gemeente aanwezig die inmiddels met zowel Kleurrijkwonen als de gemeente Culemborg contact heeft gehad en daarbij deze expertise in de Diensten van Algemeen Economisch Belang formulering van de  doelstelling aanbiedt. Is het college bereid dit verder te onderzoeken.
  5. Het college heeft in het huidige proces ELK als opdrachtnemer aangesteld om samen met de Proeftuin de wijzigingen verder te bespreken en met Kleurrijk wonen te overleggen. Is het college voornemens bij deze gesprekken aan te schuiven en deel te nemen om tenminste het brede maatschappelijk belang van  zoveel inwoners, deels kwetsbare gebruikers, te behartigen.

Als reactie gaf het college aan dat de bijeenkomst is georganiseerd door stichting de Proeftuin en Elk Welzijn. Het college wil deze organisaties alle ruimte geven om dit proces te doorlopen. Na de bijeenkomst vinden verdere gesprekken plaats met de betrokkenen over de manier hoe de Proeftuin verder kan gaan en wat wordt verstaan onder commerciële activiteiten.

CDA volgt proces en onderneemt actie waar nodig
Uitgangspunt van het college is dat Stichting Proeftuin de Ontmoeting kan blijven bestaan. Het CDA ziet daarin graag dat de huidige activiteiten doorgang kunnen blijven vinden en de ontmoetingsfunctie en het daarbij behorende aanbod van koffiedrinken en eten een plek blijft hebben in het hart van Parijsch.

Het CDA blijft het proces nauwlettend volgen en zal waar nodig actie ondernemen voor het behoud van de activiteiten van stichting Proeftuin de Ontmoeting. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met fractievoorzitter Nicolien de Geus via nicoliendb@hotmail.com of tel. 06-42756701.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.