‘Het CDA wil een zwemvoorziening behouden, maar niet tegen elke prijs en het moet voldoen aan het perspectief van Toekomstbestendigheid en Samenwerkingskracht.’ Aldus raadslid Marco van Zandwijk.Tijdens de recente commissievergadering hadden veel fracties, waaronder het CDA, veel vragen voor de Stichting Zwembad Culemborg (SZC). Volgens het CDA ligt daar ook de sleutel voor een eventuele oplossing. Het CDA ziet (net als veel andere fracties) momenteel geen mogelijkheden om de huidige gemeentelijke bijdrage aan de zwembadexploitatie te gaan verdubbelen. Wel is het bereid om constructief mee te werken aan de oplossing. Het behouden van een eventueel zwemvoorziening, vooral vanuit het perspectief van de zwemlessen, als activiteit voor preventieve bevordering van de gezondheid en het verenigingsleven koesteren wij. Maar niet tegen elke prijs.

Financiële situatie zwemvoorziening
Het CDA is van mening dat het al of niet sluiten van het zwembad de Waterlinie formeel gezien niet aan de gemeente is. De gemeente Culemborg is alleen subsidieverstrekker voor de afgesproken bijdrage in de exploitatie. Sluiting is dan ook formeel een bestuurlijke verantwoordelijkheid van de Stichting Zwembad Culemborg (SZC). Deze stichting heeft bij de gemeente een aanvullende structurele subsidie als bijdrage in de exploitatie van het Zwembad aangevraagd. Met de huidige jaarlijkse gemeentelijke bijdrage van € 278.000,- blijkt het Zwembad de exploitatie niet rond te krijgen. Op basis van een door de gemeente betaald onderzoek blijkt bijna het dubbele aan subsidie nodig. De mate waarin de gemeente wordt gevraagd financieel bij te springen is in de huidige situatie van financiële krapte voor het CDA niet verantwoord. Voorafgaand de commissievergadering heeft het SZC een alternatief plan onder de raadsleden verspreid. Dit vraagt om een eerdere aanpassing van de in 2014 meegegeven kaders door de gemeenteraad. Het CDA is bereid naar een aanpassing van deze kaders te kijken. Het heeft daarom SZC opgeroepen deze kans te pakken en in de uitwerking van een (betaalbaar) alternatief nadrukkelijk ook afstemming te zoeken met de huidige groepen gebruikers van het zwembad.

Lees meer
Bekijk hier alle relevante stukken en berichten over het zwembad.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.