Bij de behandeling van de najaarsrapportage heeft het CDA aandacht gevraagd voor enkele financiele tegenvallers. Het mist bij het college een plan om deze tegenvallers om te buigen of naar de toekomst toe te voorkomen. Legt de gemeenteraad zich niet te gemakkelijk neer bij gemaakte keuzes? Het CDA denkt dan aan misgelopen exploitatievoordelen in het stadhuis en de kinderboerderij. Als gemeente lopen wij hiermee structuureel meer dan € 100.000,- aan inkomsten mis. 

Uit de beantwoording van vragen, hebben wij begrepen dat de opzegging met de exploitant van het Huis van de Stad niet meer terug te draaien is. Jammer. Want dat roept bij ons de vraag op of wij daarmee niet het kind met het badwater weggooien. Hebben wij niet te gemakkelijk éénzijdig een besluit genomen, om het contract op te zeggen zonder hierover in gesprek te zijn met de ondernemer? Voor de Kinderboerderij ligt dat voor het CDA anders. We zien nog volop kansen voor het op termijn toch sluitend krijgen van de exploitatie van de Kinderboerderij. In 2022 wordt een plan gemaakt voor de toekomstmogelijkheden op de locatie. Het CDA zou graag zien dat daarin de mogelijke verbreding naar Horeca in combinatie met een functie als Zorgboerderij wordt meegenomen. Wij denken dat hier kansen liggen voor een agrarisch ondernemer. Het college heeft toegezegd dit mee te nemen in de verkenning die hierover zal worden opgestart. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.