OPROEP: Inwoners gevraagd mee te denken over voorliggende bezuinigingsopgave in Culemborg. De CDA fractie wijst inwoners graag op de unieke kans om hun stem te laten horen en ideeen mee te geven die kunnen worden meegenomen in een te maken afweging in de gemeenteraad. 

Hoe:
1. Zoek contact met één van de 21 raadsleden in onze stad
2. Denk mee tijdens een bijeenkomst op 4 februari 2020 vanaf 19:30 uur
3. Vul in de weken daarna een (nog te ontvangen) enquête in

De bijeenkomst op 4 februari zal plaatsvinden in het wijkgebouw 'De Salaamander' aan de Heimanslaan 2. Vooraf aanmelden is gewenst dit kan door een mail te sturen naar > communicatie@culemborg.nl

Belangrijkste oorzaak zijn de almaar groeiende kosten voor jeugdzorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) die sinds enkele jaren voor rekening van de gemeenten komen. Daarmee was vorig jaar naar schatting van de gemeente 11 miljoen euro gemoeid. Dit en volgend jaar ontvangen de gemeenten daarvoor nog extra geld van het rijk, voor de jaren daarna is dat onzeker. Ook mist de gemeente vanaf 2022 de inkomsten van precariobelasting voor nutsbedrijven; die inkomstenbron wordt afgeschaft.

Voor de zomer dient er een plan te liggen om voor de komende jaren een sluitende begroting te kunnen presenteren. Het CDA Culemborg wil zijn verantwoordelijkheid hierin nemen. 

Voor direct contact met CDA fractie kan ook een mail worden gestuurd naar Nicolien.de.Geus@raadslid.Culemborg.nl of Marco.van.Zandwijk@raadslid.Culemborg.nl 

Lees ook het verschenen Nieuwsbericht in het Algemeen Dagblad

Lees de onderliggende Gemeente begroting 2020-2023

En of onderliggende raadsstukken

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.