Moet ook in Culemborg het gebruik van recreatief lachgas worden aangepakt? Met die vraag is de lokale CDA fractie een poll gestart op haar lokale Facebookpagina. Het gebruik van recreatief lachgas neemt in rap tempo toe. De politie in Culemborg liet vorig jaar al weten dat zij het gebruik van lachgas in onze stad wil verminderen. Zij schreef een prijs uit om dit onderwerp onder de aandacht te brengen. Het was daarmee uitgebreid in het nieuws. Het gebruik van lachgas vormt een gevaar voor de veiligheid en de volksgezondheid. Daarnaast storen veel mensen zich aan de lege patronen die worden achtergelaten in de openbare ruimte.

Landelijk heeft het CDA de strijd tegen lachgas overlast in de openbare ruimte op de agenda van de Tweede kamer gezet. Het CDA Culemborg volgt deze ontwikkeling nauwlettend en wil dit ook bespreekbaar maken in Culemborg. Het CDA Culemborg is daarom nieuwsgierig hoe inwoners van onze stad tegen dit onderwerp aankijken. Het vraagt haar inwoners de volgende vraag te beantwoorden.

In Culemborg moet het gebruik lachgas worden aangepakt.
o ja, het gebruik van lachgas is niet zo onschuldig als het lijkt
o ja, het gebruik van lachgas zorgt voor overlast in openbare ruimte
o ja, het gebruik wordt steeds populairder en vraagt om ingrijpen
o nee, is eigen keuze en geen taak gemeente(n)
o nee, is niet te handhaven
o nee, ervaren overlast moet op andere manier worden aangepakt


Inwoners kunnen tot vrijdag 23 augustus op meerdere manieren hun mening doorgeven. Het CDA is vooral nieuwsgierig naar de argumenten die inwoners hebben. Als inwoners willen dat de gemeente dient in te grijpen, zouden wij graag willen weten welke ideeën er in de stad leven om dit te doen.

Het verzoekt inwoners dan ook niet alleen hun mening door te geven, maar ook hun argument zichtbaar te maken. Dit kan door het plaatsen van een opmerking op één van de Culemborgse Facebook-groepen of door het sturen van een mail naar: Marco.van.Zandwijk@raadslid.Culemborg.nl

Na het zomerreces zal de CDA fractie verslag doen van alle bevindingen en bekijken op welke manier dit onderwerp op de Culemborgse raadsagenda kan komen te staan. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.