Het CDA kiest voor een stad waarin iedereen kansen krijgt. Iedereen telt mee en werkt mee. En wie echt hulp nodig heeft, krijgt die van de gemeente. We moeten voorkomen dat mensen er niet bij horen en mee kunnen doen. Niet kunnen rondkomen is niet alleen een financieel probleem, maar vooral ook een zaak van niet kunnen meedoen in de samenleving.

Om ervoor te zorgen dat iedereen kan meedoen wordt al veel gedaan in onze stad, zoals het jeugdsportfonds, schuldhulpverlening, voedselbank, bijzondere bijstand, aanbod brede scholen en werkzaak.  Belangrijk is om met deze instrumenten ook effecten te halen. Zodat de inwoners die hulp nodig hebben om rond te komen ook echt geholpen zijn.

Daarom is het zo belangrijk om te weten en te meten of dat we wat we doen ook goed doen. Bij de behandeling van het beleid voor Rondkomen op 17 oktober 2019 heeft het CDA samen met andere partijen dan ook gevraagd om meetbare doelstellingen te formuleren om daarmee te kunnen zien of het ingezette beleid werkt en of er eventueel bijgestuurd moet worden.

Het college heeft aangegeven nog in het voorjaar van 2020 met meetbare doelstellingen terug te komen naar de raad en dan horen we dus meer.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.