Het verkiezingsprogramma van het CDA Culemborg voor deze raadsperiode draagt de naam ‘Doe Mee’. Het CDA heeft met deze titel willen aangeven dat iedereen in onze stad meetelt en meedoet. Helaas is dit niet voor iedereen zo vanzelfsprekend. Om mee te kunnen doen is het van belang dat iedereen ook gelijke kansen krijgt en in staat wordt gesteld om mee te doen. In de raadsvergadering van 9 september kwamen twee initiatieven naar voren die dit benadrukken.            

Onthulling kunstwerk ‘Artikel 1’
In de raadsvergadering van donderdag 9 september 2021 heeft burgemeester Gerdo van Grootheest een grafisch kunstwerk onthuld in de Stadszaal. Het werk is een doek waar de tekst van artikel 1 van de Grondwet op staat: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

In Den Haag wordt een grondwetwijziging voorbereid. Daarop vooruitlopend zijn de begrippen handicap en seksuele gerichtheid al aan de tekst van het kunstwerk toegevoegd.

Het CDA is de kunstenaar Arjan Middelkoop en de raadsambassadeurs dankbaar voor hun inzet om het werk en de onthulling mogelijk te maken. Het benadrukt dat iedereen meetelt en mee mag doen en dat wij ongelijkheid te allen tijde moeten voorkomen en bestrijden.

Tijdens de Kunstroute door de stad op 2 en 3 oktober zal de Stadszaal open zijn zodat iedereen het grafisch kunstwerk kan komen bewonderen.

Stichting Culemborg Toegankelijk
Ken je een stadsgenoot of ben je iemand met een beperking? Loop je soms letterlijk of figuurlijk in onze stad tegen muren op? De Stichting Culemborg Toegankelijk liet, in de persoon van Theo Eerkens, in de gemeenteraad van 9 september jl. weten dat de Stichting op zoek is naar jonge ervaringsdeskundigen die de stichting kunnen versterken. Ook deed het een oproep aan ons als raad om ons hard te blijven maken voor een inclusieve en toegankelijke stad, om zo te voldoen aan het VN-verdrag Handicap dat in 2016 is gesloten.

Het CDA is trots op weer zo’n mooi initiatief uit onze stad. De stichting maakt zich hard voor een inclusieve, toegankelijke en leefbare stad. Vanuit zijn ervaringsdeskundigheid is het winkeliers, restauranteigenaren, gebouwen beheerders, woningbouwcoöperaties en gemeentelijke organisaties tot steun bij het toegankelijk maken van hun wegen, websites, reclamemiddelen en gebouwen. Ook werkt zij aan het bewustzijn en brengt het zaken onder de aandacht die in onze stad nog niet vanzelfsprekend zijn. Denk aan speeltoestellen voor gehandicapten in openbare speelruimte(n) of een (openbaar toegankelijke) toiletvoorziening in de binnenstad.

Ook onze stad kent tussen de 3.000 en 5.000 inwoners met een beperking. Gewoon meedoen is voor hun niet altijd vanzelfsprekend. Het is dan ook belangrijk om ons hier samen hard voor te blijven maken.

Voor meer informatie over de stichting, kijk op www.culemborgtoegankelijk.nl

 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.