Bij behandeling van de kadernota heeft het CDA, naast een lagere OZB verhoging, ook voorgesteld om de voorgestelde bezuinigingsmaatregel rondom de invoering betaald parkeren voor winkelcentra als Parijsch en Chopinplein bespreekbaar te maken.  Door nu al de keuze te maken voor de invoering van betaald parkeren bij deze winkelcentra gaan wij mogelijk voorbij aan de mogelijke negatieve bijeffecten voor inwoners en ondernemers.

Het invoeren van een parkeertarief buiten de binnenstad heeft raakvlakken met het nog vast te stellen Gemeentelijk Verkeers en Vervoers Plan (GVVP) en de discussie over een mogelijk gereduceerd parkeertarief voor de binnenstad in de decembermaand. Hierover stelde het CDA al eerder vragen bij de vaststelling van de parkeertarieven.  Het CDA vindt het van groot belang dat de beoogde bezuiniging niet eenzijdig wordt opgelegd, maar dat ondernemers en winkeliers in de gelegenheid worden gesteld over andere varianten mee te denken. Tijdens de raadsbehandeling is daarom gevraagd dit onderwerp integraal (mede vanuit oogpunt bereikbaarheidspreiding, duurzaamheid etc.) bespreekbaar te maken. Op basis van reeds gedaan onderzoek moet het mogelijk zijn samen met ondernemers en winkeliers uit de winkelcentra en de binnenstad te kijken hoe deze bezuiniging kan worden gerealiseerd. Dit op een manier die ook bij ondernemers op acceptatie kan rekenen. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde uiteindelijk voor dit amendement.

Lees het amendement 'Betaald parkeren'

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.