Legale wiet is de oplossing niet! CDA Culemborg zegt nee tegen een mogelijke Culemborgse deelname aan een landelijk experiment dat inzichten moeten opleveren rondom de legalisering van softdrugs. In een recent ontvangen informatienotitie is de gemeenteraad hierover door het college geïnformeerd. Het betreft een landelijke experiment met de teelt en verkoop van hennep voor recreatief gebruik. Het doel van het experiment is om te bekijken of een gesloten coffeeshopketen, vrij van criminaliteit, mogelijk is.

CDA kiest voor ontmoedigingsbeleid
In Culemborg hebben we een beperkt aantal coffeeshops, in stand gehouden door het gedoogbeleid. Het CDA in Culemborg kiest voor een ontmoedigingsbeleid, vergelijkbaar met de lobby tegen roken. En handhaving op overlast. De inzet van het CDA is er op gericht het dagelijks verbruik en het aantal afgiftepunten waar mogelijk terug te dringen. Het verder legaliseren van drugsgebruik past daar niet bij. Uitgezonderd medicinaal thuisgebruik. Hierin kan worden voorzien door apothekerscannabis (Mediwiet) of door zelf te kweken binnen het gedoogbeleid (met verklaring arts).

Bedenkingen rondom vele onzekerheden
Het CDA Culemborg heeft aan het college zijn bedenkingen om aan het experiment deel te gaan nemen geuit. De lokale CDA afdeling vindt dat een eventuele deelname te veel ambtelijke tijd en handhavingsinzet zal gaan kosten. Het pad naar legalisering kent volgens CDA-raadslid Marco van Zandwijk daarnaast vele onzekerheden die een risico vormen in de uitvoering. Van Zandwijk denkt daarbij aan zaken die in de informatienotitie aan de orde komen. Zo dienen verkopers aan de coffeeshops een cursus te gaan volgen, medewerkers van telers over een VOG te gaan beschikken en dient er draagvlak te zijn onder de coffeeshops. Dit terwijl de wijze waarop extra controle en toetsing zal gaan plaatsvinden nog totaal niet duidelijk zijn. “Het is onmogelijk de lokale verordening op al deze onzekerheden aan te passen.” Hiermee gaan experimenteren terwijl een landelijk referentiekader nog ontbreekt is voor het CDA dan ook veel te opportuun. “Als stad met beperkte ambtelijke capaciteit op diverse dossiers moet je realistisch willen zijn. Pionieren kost tijd en capaciteit. Je kunt als kleine stad niet overal voorop willen lopen. En wat het CDA betreft al helemaal niet op een onderwerp als deze” aldus raadslid Van Zandwijk. 

Experimenteren op andere gebieden
De illegale achterdeur legaliseren is voor het CDA ook moreel een stap te ver. Dit voor een landelijk experiment waarvan meetbare eindcriteria, om te kunnen bepalen of het experiment naderhand als ‘geslaagd’ kan worden aangemerkt, op voorhand al discutabel zijn. Het CDA experimenteert liever op gebieden waar een positieve maatschappelijke impact voor inwoners merkbaar is. Experimenteren in het sociale domein (regelarme bijstand) en ontwikkeling(en) op gebied duurzaamheid (vergunning vrij verduurzamen) krijgen onze duidelijke voorkeur. Zij leveren immers iets op voor de inwoners van Culemborg.

Lees naast het lokale standpunt ook het landelijk standpunt van het CDA

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.