Het gebruik van recreatief lachgas neemt in rap tempo toe. De politie in Culemborg liet vorig jaar al weten dat zij het gebruik van lachgas in onze stad wil verminderen. Zij schreef een prijs uit om dit onderwerp onder de aandacht te brengen.

Het gebruik van lachgas vormt een gevaar voor de veiligheid en de volksgezondheid. Daarnaast storen veel mensen zich aan de lege patronen die worden achtergelaten in de openbare ruimte. Landelijk heeft het CDA de strijd tegen lachgas overlast in de openbare ruimte op de agenda van de Tweede kamer gezet. Het CDA Culemborg volgt deze ontwikkeling nauwlettend en wil dit ook bespreekbaar maken in Culemborg. Om er achter te komen hoe inwoners uit onze stad tegen dit onderwerp aankijken is het CDA Culemborg afgelopen zomerperiode een poll gestart over het gebruik van recreatief lachgas. Hierbij gaf 85% van de ruim 600 respondenten aan dat het gebruik van lachgas moet worden aangepakt. Op basis van dit duidelijke signaal uit de stad ging het CDA in gesprek met het jongerenwerk van ELK. Jongerenwerkers herkennen zich in het beeld. Ook in Culemborg wordt er onder jongeren veel lachgas gebruikt. Het is belangrijk om de jongeren voor te lichten over de gevolgen van lachgas, zodat zij door deze kennis minder snel lachgas gaan of blijven gebruiken.

Tijdens het jongerendebat van vorige week woensdag was ook lachgas een van de thema’s. Hier geeft de wijkagent aan dat het een groot probleem is voor de veiligheid, gezondheid en het milieu en ook de jongeren. In het debat verschillen de meningen over de aanpak van het probleem, maar duidelijk is dat er iets aan het probleem gedaan moet worden.

Het CDA heeft om bovenstaande redenen vragen gesteld aan het college over het gebruik van lachgas in Culemborg en op welke wijze het college iets aan het probleem kan en wil doen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.