30 september 2017

CDA zet in op terugdringen wachttijden schuldhulpverlening

Het CDA Culemborg heeft in de afgelopen periode meerdere keren aandacht gevraagd voor de oplopende wachttijden in de schuldhulpverlening. Aangezien het hebben van schulden niet alleen een financieel probleem betreft, maar vooral ook een  zaak is van niet kunnen meedoen in de samenleving is het van groot belang om mensen met schulden niet langer te laten wachten dan nodig is. De wachttijden zijn inmiddels opgelopen tot 23 weken en dit is voor het CDA onacceptabel. Zodoende heeft het CDA het college middels een motie opgeroepen om zo spoedig mogelijk extra capaciteit in te zetten om de wachttijden in de schuldhulpverlening terug te dringen. Het CDA is blij dat deze motie is aangenomen en de urgentie van dit probleem breed wordt gevoeld.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.