Culemborg is de afgelopen week opgeschud door het nieuws dat de familie Andropov zonder pardon ons land wordt uitgezet. Als lokale CDA fractie vinden wij het niet uit te leggen dat dit gezin is uitgezet, ondanks diverse uitzonderingsmogelijkheden die de staatssecretaris heeft.


De in Nederland geboren kinderen Maksim (14 jaar), Denis (10 jaar) en Arina (5 jaar) zijn volledig geïntegreerd in onze samenleving. Het zijn klasgenoten, teamgenoten en buurkinderen in onze stad. Ondanks alle inzet van de Culemborgse gemeenschap, zoals de brief van scholen, college en gemeenteraad als ook de Lawaaiactie op de markt is het gezin Andropov uitgezet naar Oekraïne. Het CDA Culemborg vindt dit onwenselijk en onacceptabel.

Het CDA Culemborg wil dat het kind centraal staat en de menselijke maat wordt gehanteerd. Daarom dienen wij vanavond samen met zes andere fracties in de gemeenteraad de motie Kinderpardon in. Enerzijds om er voor te zorgen dat Culemborg zich aansluit bij de andere ”Kinderpardon-gemeenten”. Anderzijds om bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (JenV) te pleiten voor een oplossing voor deze kinderen. Bijvoorbeeld door versoepeling van het meewerkcriterium van het Kinderpardon en het belang van de kinderen centraal te stellen. Het CDA Culemborg heeft daarnaast ook haar landelijke woordvoerder in de Tweede Kamer hierover aangesproken. Wij hopen met beide acties nogmaals een duidelijk signaal af te geven om ervoor te zorgen dat dergelijke uitzettingen in Nederland niet hoeven voor te komen. 

Naast bovenstaande acties op lokaal niveau stelt het CDA Culemborg nu vooral de vraag ‘hoe’ verder? Welke kinderen staat dit nog meer te wachten? Zijn er andere families die net als de familie Andropov al min of meer 17 jaar “onder de radar” in Nederland verblijven? Hoe gaan wij dit soort situaties naar de toekomst toe voorkomen? Het gezin Andropov zelf is op dit moment veilig opgevangen door vrienden van Kerk in actie.


 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.