04 september 2019

Een fort wat we door willen geven

Lokale CDA afdelingen bouwen aan een land wat we door willen geven. Samen zetten zij zich in voor onder andere zorg, veiligheid en leefbaarheid en koesteren wij het geen van waarde is. Dit doen wij in Culemborg, maar ook in Vijfheerenlanden vanuit onze gezamenlijke grondbeginselen. Samen met de CDA fractie uit Vijfheerenlanden sprak onze fractie onderstaande reactie op het bestemmingsplan Fort Everdingen uit tijdens de unieke gezamenlijke raadsvergadering op Fort Everdingen.

De fracties van het CDA Vijfheerenlanden en Culemborg zijn blij met de herbestemming van het fort Everdingen. "Wij zijn blij dat de militair-cultuurhistorische, natuur landschappelijke en maatschappelijke waarden worden behouden en versterkt. Dit door onder andere behoud van het fort, behoud en optimalisatie van de vleermuisfunctie, het bieden arbeidsplaatsen aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en ruimte voor maatschappelijk en recreatieve mogelijkheden." Kortom een fort wat we door willen geven.

Beide CDA fracties bedanken de vele vrijwilligers van de Stichting Honswijk/ Everdingen en de initiatiefnemers Duits en Lauret die deze herbestemming vormgeven. "Wij wensen hen samen met alle andere betrokkenen dan ook veel succes met de verdere ontwikkeling van hun activiteiten en dit prachtige fort."

Het CDA beseft dat deze raadsvergadering een unieke aangelegenheid is. Een unieke bijeenkomst, maar ook een unieke vorm van samenwerking. Een goede samenwerking met omwonenden, (semi)overheden en belangengroeperingen is essentieel voor het slagen van de herbestemming. Maar ook is een goede samenwerking tussen buurgemeeneten essentieel. Dit voor behoud en versterking van leefbare, vitale dorpen en steden. Dit geldt binnen de regio’s Alblasserwaard- Vijfheerenlanden en Rivierenland, maar zeker ook daarbuiten. Wij zijn dan ook blij met deze bijeenkomst om naast de herbestemming van het fort Everdingen ook te kunnen bespreken waar wij elkaar kunnen versterken om te blijven bouwen aan dorpen en steden die we door willen geven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.