28 januari 2017

Geen slibstort in Redichemse Waard, tenzij...

In de raadsvergadering van deze week hadden fracties twee minuten om hun standpunt ten aanzien van de Redichemse Waard toe te lichten. Lees hieronder de inzet van het CDA Culemborg.

“Het CDA Culemborg heeft één focus. Het wil dat inwoners en bezoekers kunnen blijven genieten van de Redichemse Waard. Dat we kunnen zwemmen en sporten in schoon water en kunnen wandelen in een mooie, natuurlijke omgeving. Het dossier Redichemse Waard speelt nu al enkele jaren. We zijn overspoeld met juridische informatie en meningen over pacht en vergunningen, informatie over de natuur, sport, cultuur, archeologie, en zelfs informatie over hoe je vervuild slib stort en wat de wet en regelgeving is.

Voor het CDA Culemborg is het duidelijk dat we niet met zekerheid kunnen vaststellen dat storten van vervuild slib geen negatieve gevolgen heeft voor onze mooie plas. Het is op zijn minst onzeker of we er voldoende kwaliteit zwemwater voor terug krijgen en hoe lang het gaat duren. Daarom spreekt het CDA Culemborg zich duidelijk uit tegen het storten van vervuild slib in een motie met de SP. De belangen voor de stad zijn te groot.

Het CDA Culemborg heeft wel geconstateerd dat er nog enige toenaderingsruimte is. Dat willen we zeker een laatste kans geven. Het verleden wijst echter uit dat partijen recht tegenover elkaar staan om de status van de erfpachtconstructie (1) en de mogelijke gevolgen van het storten van vervuild slib (2). Daarnaast is er veel onduidelijkheid rondom de status van de vergunning. Om te voorkomen dat deze discussie vanuit polarisatie wordt voortgezet, is een andere mindset, toenadering en op onderdelen duidelijkheid en overeenstemming nodig. Met een amendement pogen we eerst vast te stellen wat de basis is voor gesprek door een mediator/bemiddelaar in te zetten die alle partijen akkoord vinden.

We vinden ook dat de inwoners het na al die jaren verdienen dat er duidelijkheid is. Daarom willen we een deadline stellen aan de verkenning en de uiteindelijke gesprekken. Rond de zomer moet het geheel klaar zijn, en anders geen vervuild slib in de Redichemse Waard.”

Het resultaat van het raadsdebat dat volgde was bijna eensgezind. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde in met van het voorstel van het CDA Culemborg om voorafgaand de gesprekken meer duidelijkheid te krijgen rondom de vergunning voor slibstort. Het gezamenlijke voorstel van het CDA Culemborg met de SP om een 'nee (geen slibstort), tenzij... (partijen overeenstemming kunnen vinden)' als kader mee te geven aan het college is unaniem door de gemeenteraad aangenomen. De motie van D66, om het te hebben over de hele Redichemse Waard en niet alleen de plas, is aangenomen en kon op onze steun rekenen. Uiterlijk in mei zal het college de gemeenteraad een terugkoppeling geven van de eerste verkenningen. Omdat de Redichemse waard voor veel Culemborgers belangrijk is zal het CDA Culemborg dit actief blijven volgen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.