Luistert onze gemeente genoeg naar haar inwoners? Ervaren inwoners voldoende ruimte om invloed uit te oefenen op de besluitvorming? Wat kan onze gemeente, raad en-of college beter doen om de relatie tussen inwoners en het gemeentebestuur te versterken? Op bovenstaande vragen hoopt de gemeente Culemborg de komende weken antwoorden te krijgen. Inwoners worden daarvoor gevraagd een online vragenlijst in te vullen. De lokale CDA fractie roept inwoners op om deze vragenlijst in te vullen. Inwoners worden daarin gevraagd naar hun ervaringen met meepraten, meebeslissen en meedoen over of aan gemeentelijk beleid. 

Invullen kan via www.culemborg.nl/geefjemening.tot en met 21 november. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten.  De gemeente gebruikt de resultaten om de relatie tussen gemeentebestuur en inwoners te versterken. En om te kijken hoe we de komende jaren nog meer ruimte kunnen geven aan initiatieven en ideeën van inwoners.

Via de sociale media mocht het CDA Culemborg al enkele kritische reacties ontvangen. Zo zou de enquete erg lang zijn, vol staan met zogenoemd beleidsjargon en vooral naar meningen vragen. Vragen over de bereidheid van mensen om zelf iets te doen of de bereidheid om over onderwerpen mee te denken (en zo ja welke dan) worden bijvoorbeeld niet gesteld. Voor inwoners die om welke reden dan ook de enquette niet willen invullen biedt het CDA een alternatief. Inwoners mogen hun ervaringen (Wat gaat goed? En wat kan beter?) ook rechtstreeks mailen naar ons raadslid   Marco.van.Zandwijk@raadslid.culemborg.nl

Democratie in Actie
Bij het onderzoek maakt de gemeente Culemborg gebruik van de Quick Scan Lokale Democratie. Deze is gemaakt onder de vlag van Democratie in Actie. Dat is een samenwerkingsverband van onder andere het ministerie van Binnenlandse Zaken, de VNG, de Nederlandse vereniging voor raadsleden en de Vereniging van griffiers. Door samen te werken, spannen die partijen zich in voor democratische vernieuwing. Het stimuleren van burgerparticipatie en het bevorderen van burgerinitiatieven is daarvan een belangrijk onderdeel.

De wens om meer zicht te krijgen op de manier(en) waarop samenwerking tussen inwoners en gemeente verloopt komt voort uit het Democratisch Akkoord dat onderdeel uitmaakt van het raadsprogramma (lees pagina's 6,7 en 8). 

Het invullen van de online vragenlijst kan via deze pagina > www.culemborg.nl/geefjemening

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.