Hoe gaan wij in Culemborg bezuinigen? Die vraag heeft de afgelopen maanden centraal gestaan in gesprekken met de stad. Vanaf 23 april zijn de voorstellen van het college openbaar. In de raadsvergadering van 18 juni zal de lokale CDA fractie, evenals de andere 8 fracties in de gemeenteraad een besluit moeten nemen over dit pakket aan maatregelen. 

Het college kiest er voor om het voorzieningenniveau van onze gemeente, de vele initiatieven uit onze stad en ambities uit het Raadsprogramma in stand te houden. Om dit te kunnen doen worden een aantal bezuinigingsmaatregelen voorgesteld en wordt tevens voorgesteld om de OZB met 16% te verhogen. Het CDA Culemborg is benieuwd hoe inwoners uit onze stad naar het totale pakket aan maatregelen kijken. Graag zien wij uw ideeën en suggesties tegemoet door te mailen naar nicolien.de.geus@raadslid.culemborg.nl of marco.van.zandwijk@raadslid.culemborg.nl

Het voorstel van het college voor het pakket aan bezuinigingsmaatregelen is te vinden op:

https://www.culemborg.nl/culemborgs-college-wil-voorzieningen-de-stad-overeind-houden

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.