Op 29 maart jl. Is de nieuwe gemeenteraad van Culemborg geïnstalleerd. Voor het CDA zijn dit Nicolien de Geus en Marco van Zandwijk. Als CDA zijn wij trots op onze raadsleden en wij stellen hen dan ook graag (nogmaals) kort aan u voor.


Nicolien de Geus
Nicolien de Geus (33 jaar) is sinds 2014 raadslid en sinds 2016 fractievoorzitter. Zij is in het dagelijks leven getrouwd, moeder van drie kinderen en werkzaam als programmamanager in het Sociaal domein bij een gemeente. Zij gaat graag nog een periode door als raadslid. Zij zegt hierover het volgende: “Ik zie dat we als gemeente stapjes zetten naar een samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet. Deze stapjes zetten we op het gebied van (vrijwilligers) initiatieven, het anders organiseren van de zorg, en een krachtig Culemborg bedrijfsleven. Ik ben enthousiast om samen met ons lokale CDA team en met inwoners, verenigingen, ondernemers en collega-fracties deze stapjes voort te zetten en uit te bouwen.

Marco van Zandwijk
Marco van Zandwijk (42) Van Zandwijk is als architect opgeleid en werkt voor een landelijk kenniscentrum op gebied van onderwijshuisvesting. Hij is getrouwd en heeft drie kinderen. Culemborg is een stad van doeners en makers. Als voormaliger Rotterdammer en Waddinxvener voel ik mij hier helemaal thuis. Dit is mijn plek. Mijn stad. Door mij kandidaat te stellen wil ik de stad iets terug geven. Marco van Zandwijk was eerder actief voor de lokale CDA-afdeling van Waddinxveen. Dit als bestuurslid (jaren ’90), campagneleider (2006) en duo-raadslid (2006-2010). “Ik geloof in de kracht van de samenleving. Vanuit dat perspectief wil ik graag ook waarde toe voegen aan en binnen de lokale CDA-afdeling. Daarnaast ben ik (net als veel Culemborgers) zeer kritisch over de lokale gemeentepolitiek, maar besef mij ook dat als je daar iets aan wilt doen, je zelf zichtbaar actief zult moeten zijn" aldus van Zandwijk.

Samenwerking in de raad
Naast de installatie van Marco en Nicolien is op donderdag 29 maart in de gemeenteraad besloten om Roelof Bleker te benoemen als onafhankelijk informateur. De gemeenteraad gaf hem de opdracht mee te onderzoeken welke vorm van samenwerking tussen raadsfracties gewenst is, het grootste draagvlak heeft en welk akkoord daarbij past. In de raadsvergadering van maandag 16 april zal Roelof Bleker verslag doen en zijn advies geven.

CDA nodigt uit tot gesprek
Nicolien en Marco gaan samen met het CDA team en andere fracties in de gemeenteraad werken aan een Zorgzaam, duurzaam en ondernemend Culemborg, maar kunnen en willen dit uiteraard niet alleen. Om het contact met haar leden en inwoners te verbeteren laat het CDA Culemborg zich graag uitnodigen bij inwoners, initiatieven, organisaties, bedrijven en platforms. Door echt in gesprek te zijn en te blijven hoopt het CDA Culemborg meer te kunnen gaan doen met de beschikbare energie in de stad. Wie wil werken aan een duurzame stad, moet beginnen met het serieus nemen van zijn inwoners! 

Heeft u vragen/ opmerkingen aan Marco en Nicolien of wilt u graag een keer verder doorpraten over wat u bezighoudt of welke ideeën u heeft voor de stad? mail of bel dan met Nicolien via nicoliendb@hotmail.com of 06- 42756701 of met Marco via marcovanzandwijk@hotmail.com of 06- 47916249

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.