De gemeente Culemborg is een consultatie gestart om inwoners te bevragen op voorstellen waarmee drie grote verkeersknelpunten in onze stad opgelost kunnen worden. Het gaat hierbij om de knelpunten de Vianense Poort, de Weidsteeg (ter plaatse van de Dr. Hockesingel) en de rotonde op de Beethovenlaan. Inwoners wordt de komende weken gevraagd hun mening te geven op deze voorstellen.

Gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan
De consultatie, welke nu is gestart, maakt onderdeel uit van de derde (en laatste) fase van het proces dat moet leiden tot een nieuw Gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan (GVVP). In fase 1 en 2 heeft het CDA aandacht gevraagd voor oplossingsrichtingen en varianten rondom de Vianense Poort. Dit om de verkeersonveilige situatie aldaar op te lossen. Gezocht zou moeten worden naar een oplossing die de bereikbaarheid van de binnenstad voor de inwoners uit West Culemborg vergroot. Het CDA is nieuwsgierig hoe inwoners tegen de voorgestelde oplossingsrichting van het totaal autovrij maken van de Vianense Poort aankijken. Welke argumenten voor of tegen zien inwoners bij een dergelijk voorstel? Voor het CDA Culemborg zal de uitkomst van deze consultatie gaan helpen om dit najaar een weloverwogen afweging te maken bij de vaststelling van het GVVP.

Verkeersveiligheid versus bereikbaarheid
Het CDA Culemborg is voorstander van veilige verkeerssituaties. Een goede bereikbaarheid gaat voor ons hand in hand met een goede verkeersveiligheid. Wij willen de verkeersdruk evenredig verdelen en de verbindingen tussen de wijken behouden. Het CDA Culemborg heeft bij de start van het GVVP aangegeven zich in te zetten om het twee richting verkeer bij de doorgangen onder het spoor, te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Wij zijn daarom extra nieuwsgierig naar de mening van inwoners ​over deze verkeerssituatie. Het CDA voorziet dat eventuele maatregelen rondom het ​meer autoluw maken van wegen zal leiden tot een verschuiving in de dagelijkse bewegingen van het autoverkeer. Het CDA vraagt zich af of (en zo ja in welke mate) het afsluiten van bepaalde onderdoorgangen voor autoverkeer, niet gaat leiden tot extra overlast in omliggende straten en wijken. Volgens raadslid Van Zandwijk, zelf ook veelvuldig aangewezen op gebruik van de Vianense Poort, zijn er ook alternatieven denkbaar. Nu lijken deze nog niet mee te zijn genomen. Naast het invullen van de consultatie mogen inwoners ook rechtstreeks contact zoeken met de fractie. Dat kan door een mail te sturen naar Marco.van.Zandwijk@raadslid.culemborg.nl 

Geef hier uw mening op de voorstellen.  

Bekijk hier meer informatie en de presentatie van de voorstellen.

Lees ons standpunt op gebied verkeersveiligheid 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.