26 oktober 2017

Opbrengst CDA50: Inwoners vragen om verbinding met gemeentepolitiek

Op 24 oktober vond de eerste editie van de Culemborgse CDA50 plaats. Tijdens deze CDA50 waren 50 inwoners en organisaties gevraagd mee te denken over tien ideeën uit het concept- verkiezingsprogramma van het CDA Culemborg voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Marco van Zandwijk, voorzitter van de lokale CDA-afdeling kijkt terug op een geslaagde bijeenkomst. “In gesprek gaan met stadsgenoten en organisaties is voor ons als CDA erg belangrijk. Het biedt de kans elkaar beter te begrijpen en inwoners waarderen de gesprekken zeer. Bedoeling van de CDA50, die met ondersteuning vanuit het landelijke CDA kon worden georganiseerd, was om niet alleen met de eigen leden in gesprek te gaan, maar ook met niet-leden. De helft van de aanwezigen was dan ook geen lid van het CDA. Daarmee was de bijeenkomst in de opzet voor ons al geslaagd”.

Zorgzaam, Ondernemend en Duurzaam Culemborg
De avond kende een vliegende start rond de speerpunten Zorgzaam, Ondernemend en Duurzaam uit het concept-programma van het CDA Culemborg. Om de deelnemers te inspireren waren een wethouder, raadslid en een gedeputeerde van de provincie gevraagd een korte inleiding te verzorgen rond deze hoofdthema’s van het concept-programma.  Anita Sørensen, wethouder voor het CDA in Maasdriel, nam het thema ‘Zorgzaam’ voor haar rekening. “Voor inwoners is lang niet altijd duidelijk waar de gemeente over gaat en waarop de gemeenteraad invloed kan uitoefenen. In het verkiezingsprogramma wil je natuurlijk inzetten op onderwerpen waar je als lokale partij daadwerkelijk het verschil kunt maken. Daarmee schep je over en weer juiste verwachtingen“ gaf Sørensen de aanwezigen mee. CDA-raadslid Maurice ten Tije sprak vanuit het thema ‘Ondernemend Culemborg’ over de kansen van een faciliterende overheid: een gemeente die ruimte geeft aan de ondernemende houding van haar inwoners. Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk, zelf ook woonachtig in Culemborg, verzorgde de afsluitende inleiding binnen het thema ‘Duurzaam Culemborg. Van Dijk was enthousiast over de gekozen interactieve opzet. “Goed om inwoners vooraf te vragen mee te denken over belangrijke thema’s die iedereen direct raken. “Het besef moet gaan doordringen dat de te nemen maatregelen heel veel van mensen gaat vragen. De sociale transitie welke gemeenten net achter de rug hebben is niets vergeleken met de energietransitie. Duurzaamheid is dan ook niet iets dat je top down moet willen opleggen. Wij hebben een overheid nodig die de creatieve kracht uit de samenleving weet in te zetten om er voor te zorgen dat er ook daadwerkelijk een omslag in ons denken gaat plaatsvinden. Zonder die omslag zullen uitgesproken ambities nooit haalbaar blijken” aldus Van Dijk. De inleiders deden daarmee los van elkaar de oproep om als overheid goed na te denken over de rol en de wijze waarop je in contact wilt staan met de inwoners en organisaties in de stad.

Inspirerende tafelgesprekken
Tijdens de tafelgesprekken konden gezamenlijke voorstellen worden ingebracht. Erna van den Heuvel en Thomas Jansen, beide geen lid van het CDA, wilden graag meepraten en waren naar het landgoed ‘Anckerwaerdt’ gekomen om deel te nemen aan deze eerste CDA50. Duurzaamheid wordt volgens Jansen nu nog te eenzijdig opgepakt. “Het klimaat is meer dan een gesprek over windmolens, het gaat ook over een vitaal en aantrekkelijk leefklimaat naar de toekomst toe”. Die toekomst wordt mede bepaald door leerlingen die nu nog op het Voortgezet Onderwijs zitten. “Waarom zou je leerlingen, bijvoorbeeld tijdens de les maatschappijleer, niet vaker meenemen in het proces van besluitvorming door de gemeenteraad?” vroeg Van den Heuvel zich na de tafelgesprekken af.

Rol van de overheid
De rol van de overheid liep als rode draad door de avond heen. Het kwam uitgebreid aan de orde in de tafelgesprekken. “De gemeentepolitiek zou moeten durven loslaten en minder krampachtig moeten zijn op haar rol, haar eigen agenda en haar (politieke) belangen. Het belang van een goede communicatie en juiste verwachtingen naar inwoners is cruciaal voor het vertrouwen dat wij inwoners in de gemeentepolitiek hebben”; lieten sommigen weten. Of zoals een ander deelnemer tijdens één van de tafelgesprekken treffend wist te verwoorden: “De kracht van de samenleving zit niet langer in het stadhuis. Een meer positieve grondhouding naar die samenleving zou dan ook best te rechtvaardigen zijn.”

Vervolg
“Diverse voorstellen uit de CDA50 zullen deelnemers straks terugvinden in het definitieve verkiezingsprogramma” zegt fractievoorzitter Nicolien de Geus. “Tijdens de avond ingebrachte ideeën laten ons vooral zien wat inwoners en organisaties belangrijk vinden en wat zij van de gemeente(politiek) verwachten. Ook klinkt er een duidelijke behoefte door aan een andere houding van de politieke partijen. Inwoners verwachten van de raad dat deze veel meer faciliteert in plaats van bovenaf regisseert. “Het CDA is blij met de verkregen input en zal deze ook direct meenemen in de dagelijkse praktijk van het raadswerk".   

Lees ook: Top 5 opgehaalde ideeën tijdens de CDA50

Download 'onze concept-ideeën voor een Beter Culemborg' 

Met dank aan Fotografie: Rijk Versluijs Fotografie
De CDA50 kon mede mogelijk worden gemaakt door ondersteuning vanuit het landelijke CDA.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.