28 januari 2017

Keuze voor Spoorzone, niet de keuze van het CDA

Donderdagavond heeft de gemeenteraad van Culemborg het bestemmingsplan voor de te ontwikkelen Spoorzone aangenomen. Het gebied ten westen van station Culemborg wordt heringericht tot een gebied met winkels en horeca. Gezien de zorg van veel ondernemers en het ontbreken van een integrale visie op de stad stemde het CDA Culemborg tegen.

Aanvankelijk wilde het CDA Culemborg tijdens de vergadering van de gemeenteraad vragen om een uitstel van het besluit totdat er een integrale visie ligt op de stad. De kans om de situatie na vernietiging van het eerder ingediende bestemmingsplan door de raad van state, gaf Culemborg nml. kans de situatie opnieuw te bekijken. Het CDA vindt het geen goed plan om een bestemmingsplan voor zo'n belangrijk gebied (de entree van de stad) vast te stellen zonder visie op het geheel. Het plan dat is aangenomen geeft massaal ruimte aan winkels, horeca, leisure,  maatschappelijke en commerciële dienstverlening. Er wordt geen keuze gemaakt voor wat we nou eigenlijk willen in de spoorzone. Volgens het CDA Culemborg kan die keuze alleen worden gemaakt als we integraal Culemborg bekijken. We zouden pas een bestemmingsplan moeten vaststellen als we weten wat we daar willen. Het voorzag ook in de kans om het ingediende alternatief voor de AH echt serieus te onderzoeken en op die manier twee grote publiekstrekkers in de binnenstad te behouden. Dit voorstel heeft het niet gehaald omdat de coalitiepartijen (VVD-D66-GroenLinks en PVDA) nog dezelfde avond over het plan wilden besluiten. In het debat dat volgde, legde het CDA het accent op het wegnemen van concurrentie voor de binnenstad en de andere winkelgebieden. De leegstand in deze huidige winkelgebieden baart het CDA zorgen. Kijk naar de binnenstad en naar het Chopinplein. Extra winkels zijn volgens het CDA Culemborg niet nodig. Het CDA Culemborg wil vol inzetten op een gezellige, levendige binnenstad. Hiervoor hebben we een visie en een actieplan opgesteld, samen met de stad. Naast winkelen is horeca een belangrijke drager voor een gezellige binnenstad. Op dit moment hebben horeca ondernemers vaak grote moeite om overeind te blijven.

Als reden voor het CDA Culemborg om tegen het bestemmingsplan te stemmen, gaf raadslid Maurcie ten Tije de volgende stemverklaring af. “Laten we eerlijk zijn. Het CDA had een aantal amendementen voorbereid. Één daarvan ging over het schrappen van winkels. Daarvan hebben we er meer dan genoeg. Een ander ging over het schrappen van restaurants om onze binnenstad gezellig te houden. Maar we hebben moeten concluderen dat deze onderdelen zo’n groot onderdeel uitmaken van het plan, dat we gewoon niet zien hoe dit plan onze stad beter gaat maken. We willen echt wat moois voor Culemborg in de spoorzone. Maar welk probleem lossen we op en welk probleem creëren we met dit plan? In de ogen van CDA Culemborg lossen we een uitbreidingsprobleem op voor de AH, zonder dat alternatieven in de binnenstad serieus zijn onderzocht. We geven we een projectontwikkelaar alle ruimte voor van alles en nog wat aan het spoor. En we creëren een groot probleem voor inwoners op termijn. Die hebben dan geen supermarkt meer in de binnenstad en straks nog meer leegstand in de hele stad. Dat is nooit de keuze van het CDA geweest en dat zal het nooit worden. Dit is een slecht besluit waar we spijt van gaan krijgen. Het spoort niet en CDA Culemborg stemt tegen. 

De voltallige coalitie stemde voor. De oppositie tegen. De discussie in de politieke arena is daarmee even gedaan. Het CDA Culemborg betreurt het oprecht dat het haar niet is gelukt dit massale plan tegen te houden. De gemeente kan zich nu wederom opmaken voor een gang naar de rechter en staat daarmee weer tegenover veel ondernemers in haar eigen stad. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.