Het CDA Culemborg krijgt per 1 september een nieuwe fractievoorzitter. Vanaf dat moment neemt Marco van Zandwijk het fractievoorzitterschap over van Nicolien de Geus. Marco is sinds 2018 raadslid voor de lokale CDA fractie. Marco geeft aan: ‘Sinds 2018 heb ik mij lokaal hard gemaakt voor keuzes die direct de leefomgeving van onze inwoners raken. Denk dan aan de inzet voor het behoud van het zwembad, het Stadstheater en het cultureel erfgoed in onze stad. Als ook ontwikkelingen die de toekomst van onze stad gaan bepalen, zoals de spoorzone en de woningbouwopgave. Maar ook door waar nodig kritisch te zijn op de voorgenomen afsluiting van de Vianense Poort voor het autoverkeer, de ontwikkeling van het geplande tweede windpark en de Avri.  Veel problemen die op deze dossiers spelen vragen om een integrale en samenhangende aanpak. Een aanpak die uitlegbaar is aan onze inwoners. Het is een eer deze werkzaamheden vanaf september als fractievoorzitter te mogen oppakken. Samen blijven wij ons inzetten voor een duurzame, zorgzame en ondernemende stad.’  

De Geus is positief over haar opvolger: ‘Marco is inhoudelijk sterk, gedreven, politiek scherp en laat op authentieke wijze het CDA geluid horen. Ik wens hem alle succes in zijn nieuwe rol.’

Nicolien de Geus blijft in de raad
Nicolien de Geus stelde haar positie beschikbaar nadat ze heeft besloten na de gemeenteraads-verkiezingen in 2022 niet terug te keren in de raad. Zij blijft deze periode actief als raadslid in de Culemborgse CDA fractie en maakt haar termijn als raadslid tot de verkiezingen 2022 af. De Geus: ‘Ik heb mij de afgelopen jaren met veel plezier ingezet voor onze stad, voor het beschikbaar houden van de zorg voor Culemborgers die het echt nodig hebben o.a. door te blijven zoeken naar een methode om de bijdrage van inwoners voor Wmo-ondersteuning meer in evenwicht te laten zijn met de kosten en voor extra inzet voor schuldhulpverlening. Maar ook voor het verbeteren van de veiligheid, voor het stimuleren van initiatieven door o.a. het initiatievenloket, het versterken van verbinding tussen gemeente en inwoners, het gezond houden van onze gemeentefinanciën en het beperken van de verhoging van de OZB.’

Nicolien de Geus is sinds 2014 raadslid en sinds 2016 fractievoorzitter en geeft aan: ‘Het is goed om na 8 jaar ruimte te maken voor nieuw elan en ook weer meer tijd te hebben voor mijn gezin en andere bezigheden.’   

Dit nieuwsbericht verscheen op 12 juli ook als persbericht 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.