In Culemborg wordt met meerdere partijen geschreven aan een zo’n breed mogelijk raadsprogramma. Dit programma moet ‘de agenda’ omvatten waarmee het nieuw te vormen college zal worden gevraagd aan de slag te gaan. De eerste aanzetten staan op papier en wil de gemeenteraad komende zaterdag voorleggen aan inwoners - organisaties en ondernemers uit onze stad. 

 

In het concept-raadsprogramma staan de afspraken over de opgaven die de gemeenteraad de komende vier jaren voor Culemborg ziet. Dit maakt het mogelijk om in de raad beter samen te werken. De fracties van acht partijen weten inmiddels waarover zij het eens zijn en waar de verschillen liggen. Maar vooral zien zij in het raadsprogramma een middel om met het lokale beleid nog beter aan te sluiten bij wat leeft in de stad. Ook willen zij meer ruimte geven aan aanwezige expertise en initiatieven vanuit de stad.

Met het programma worden de opgaven voor onze stad rond 5 kernthema’s uitgewerkt: de sociale stad, de zorgzame stad, de leefbare stad, de ondernemende stad en de groene stad. Daarnaast beschrijft het zogeheten ‘democratisch akkoord’ het samenspel tussen gemeenteraad, college, ambtelijke organisatie en u als inwoner van Culemborg. 

Nu de gemeenteraad aan de vooravond staat van de afronding van het raadsprogramma, wil de raad inwoners om reacties vragen op het concept raadsprogramma dat er nu ligt. Op deze manier wil de gemeenteraad inwoners betrekken en hen de gelegenheid geven om te reageren op de inhoud. 

De gemeenteraad nodigt u daarom van harte uit voor een bijeenkomst die plaats zal vinden op zaterdag 9 juni van 14.00 uur tot uiterlijk 16.30 uur in theater De Fransche School. Tijdens de bijeenkomst zullen raadsleden een korte toelichting geven op de 5 kernthema’s en het democratisch akkoord. Daarna is er alle gelegenheid om in themagroepjes informatie te delen en/of vragen te stellen. 

Namens het CDA is raadslid Marco van Zandwijk deze middag aanwezig.

Wilt u deze middag meemaken? Dan dient u zich wel vooraf even aan te melden.
Dit kan door het sturen van een mail naar griffie@culemborg.nl. Als u hierbij ook uw e-mailadres vermeldt, dan wordt u de concept-tekst vooraf toegestuurd.

Meer info: Zie ook de gemeentelijke website

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.