In de raadsvergadering van 28 januari stelde de gemeenteraad de cultuurvisie vast. Links of rechtsom maakt iedere Culemborger, zonder dat deze het waarschijnlijk zelf door heeft, onderdeel uit van de Rijke cultuurleven dat ons als stad kenmerkt.

Het CDA kijkt graag naar de manier waarop wij de culturele infrastructuur in onze stad kunnen faciliteren en versterken. De voorliggende cultuurvisie geeft daar een mooi houvast voor.

In het vaststellen van de cultuurvisie heeft het CDA gepleit voor het bevorderen van samenwerking tussen de verschillende culturele activiteiten in onze stad.

Het CDA ziet toegekende Corona middelen daarbij graag ten goede komen aan de Culturele activiteiten en organisaties die voor basisinfrastructuur in onze stad zorgen. Het CDA is dan ook blij met de toezegging van de wethouder dat deze gelden vooral ingezet zullen worden om de cultuursector in de benen te houden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.