Per 1 januari wordt de nieuwe vorm van afvalinzameling geïntroduceerd. Tijdens de inspraakronde over de nieuwe vorm van het inzamelen van het restafval is duidelijk geworden dat er pas op zijn vroegst in het 3e kwartaal van 2019 het incontinentiemateriaal gescheiden kan worden aangeboden. Dit zou leiden voor een ongewenste kostenstijging voor deze doelgroep die hierop aangewezen is.


Het CDA en GroenLinks zien ook graag uitgezocht om welke aantallen het gaat en of er nog andere doelgroepen en-of situaties bekend zijn waarvoor aanvullend beleid wenselijk is. Beide partijen hopen hiermee tegemoet te komen aan zorgen zoals gemeld door de Adviesraad Sociaal Domein.

De fracties van GroenLinks en CDA in Culemborg vragen het college daarom met een (tussen)oplossing te komen voor het gescheiden inzamelen van incontinentiemateriaal. Het kan volgens beide fracties niet zo zijn dat inwoners met incontinentieproblemen onnodig met hoge kosten worden geconfronteerd als gevolg van de keuze voor een ander inzamelingssysteem. De raadsleden Bas de Jong en Marco van Zandwijk vragen het college daarom met een pragmatische tussenoplossing te komen. Dit totdat er meer duidelijkheid is over de definitieve inzamel- en verwerkingsmethode.

Lees hier de vragen zoals ingediend door de fracties van GroenLinks en het CDA.

Lees hier het advies van de Adviesraad Sociaal Domein Culemborg

Update: begin november ontvingen wij een antwoord op deze vragen vanuit het college

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.