13 oktober 2017

Regeerakkoord biedt kansen voor Culemborg

De lokale CDA afdeling ziet in het nieuwe regeerakkoord volop kansen voor Culemborg. De inzet van het landelijke CDA bij de formatie was om de zorgen van veel Nederlanders van een antwoord te voorzien. Deze zorgen ziet en voelt het CDA ook in Culemborg. De vier partijen hebben een sterke gezamenlijke ambitie vertaald naar nieuwe plannen en concrete voorstellen. Voor de hele samenleving, ook voor die mensen die nu denken dat de politiek of de overheid er niet meer voor hen is. 

Regeerakkoord met ambitie
Het kabinet presenteert een ambitieuze agenda om Nederland duurzamer te maken en investeert tegelijk in de versterking van de economie en innovatie. Het regeerakkoord zet in op belastinghervorming (o.a. vergroening van het belastingstelsel) waarin de lasten, vooral voor de middeninkomens en gezinnen, fors worden verlaagd. We zijn zeker ook trots op de aandacht in het akkoord voor vrijwilligers, de stad en de regio. De problemen op de arbeidsmarkt worden aangepakt, zodat meer mensen zicht krijgen op een vaste baan. De zorg voor ouderen wordt verbeterd en de stapeling van zorgkosten verminderd. De veiligheid wordt vergroot door flinke investeringen in de politie en de krijgsmacht.  Het is nu aan ons als lokale CDA fractie om de keuzes voor een beter Nederland te vertalen naar Culemborg. Voor een beter Culemborg. Voor een stad die wij door willen geven. 

Vertaalslag naar Culemborg
Het CDA Culemborg zet in op een zorgzame, duurzame en ondernemende stad waar mensen centraal staan, iedereen meetelt en zich veilig voelt. Wij voelen ons gesteund door het regeerakkoord. Wij zien in het regeerakkoord concrete maatregelen om onze inzet te versterken. Denk aan de extra capaciteit voor de politie, de extra middelen voor voor –en vroegschoolse educatie en zorg, ruimte voor vrijwilligers en inzet op de energietransitie en een duurzame economie. Dit biedt kansen voor Culemborg en die pakt het CDA in Culemborg graag met beide handen aan. Met het regeerakkoord in de hand kunnen wij nu de vertaalslag maken voor een lokale invulling. Voor een concrete invulling op belangrijke thema's is betrokkenheid met en draagvlak onder inwoners cruciaal.  Mede om die reden organiseren wij op 24 oktober as. een CDA50. Een nieuw initiatief om inwoners, ondernemers en organisaties vooraf mee te laten denken over het verkiezingsprogramma dat nu in concept gereed is.

Noodzaak tot samenwerking
Dit regeerakkoord laat zien dat er partijoverstijgend moet worden gehandeld. Er is geen één partij die de dienst uit maakt. Samen werken om vooruit te komen was nog nooit zo belangrijk. Dit geldt landelijk, maar zeker ook in Culemborg. We mogen ons in Culemborg gelukkig prijzen met veel initiateven, verenigingen en ondernemers en samen mogen wij werken aan een samenleving waarin iedereen meetelt en niemand er alleen voor staat. Dat vraagt om een sterk wij-gevoel en de rotsvaste overtuiging dat wij met elkaar de klus kunnen klaren.

Effect op lokaal verkiezingsprogramma
Het CDA Culemborg zet in op een zorgzaam, duurzaam en ondernemend Culemborg. Dit wordt versterkt door het nieuwe regeerakkoord. Lokaal zal het CDA Culemborg blijven inzetten op minder regels, ruim baan voor vrijwilligers en extra inzet voor Voor –en vroegschoolse educatie. Dit is nu ook opgenomen in het regeerakkoord. Hierdoor hoeven bepaalde acties niet meer te worden opgenomen in ons lokale verkiezingsprogramma, omdat dit nu landelijk al wordt geregeld. Hierdoor ontstaat weer meer (financiële ) ruimte om net even een stapje meer te zetten of extra in te zetten op andere onderdelen.

Het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 is nog niet af. Culemborgers die affiniteit hebben met hun leefomgeving en-of het CDA kunnen meepraten over het concept verkiezingsprogramma tijdens de 1e editie van de Culemborgse CDA50.

Direct aanmelden voor de CDA50 op 24 oktober 20:00uur

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.