09 juni 2017

Sterke Samenleving zet in op vrijwilligers

Het CDA Culemborg kiest voor een sterke en zorgzame samenleving. Een sterke samenleving heeft oog voor vrijwilligers. De lokale CDA afdeling was deze week aanwezig op een door het CDA Gelderland georganiseerde thema bijeenkomst ‘Sterke Samenleving’ in het Elisabeth Weeshuis Museum.  

Sterke en leefbare samenleving
De provincie Gelderland heeft een programma Leefbaarheid. Dit programma zet vooral in op het (onder)steunen van initiatieven, waarbij mensen met elkaar activiteiten ondernemen in hun directe leefomgeving. De inzet van de vele vrijwilligers is daarbij van groot belang. Sportverenigingen, culturele en maatschappelijke organisaties, maar ook kleinschalige initiatieven binnen de stadsgrenzen zijn vaak niet mogelijk zonder deze vrijwillige inzet. Jaap Boot, voorzitter van scouting Nederland, was gevraagd de thema bijeenkomst in te leiden. Aan de hand van zijn ervaringen bij de scouting bleek het nut en noodzaak van vrijwilligers. Boot ging daarna in gesprek met actieve vrijwilligers over hun inzet voor de samenleving. 

Veranderend speelveld                 
Veel zaken waarover het CDA -van oudsher dé partij voor vrijwilligers- zich deze avond liet inspireren hadden betrekking op het veranderende speelveld waarin vrijwilligers tegenwoordig actief zijn. Inwoners die zich voor de stad willen inzetten willen veelal geen (vaste) bestuurstaak. Zij pakken liever (tijdelijk) een taak op die bij hem of haar past. Een ander voorbeeld van het veranderende speelveld is dat het steeds vaker voor komt dat vrijwilligers(organisaties) publieke taken overnemen en nieuwe vormen van dienstverlening bedenken. Typerend in dat perspectief is de huidige opzet van het nieuwe zwembad ‘De Waterlinie’ maar ook het Theater ‘de Fransche School’.  Beide organisaties draaien vrijwel geheel op de inzet van vrijwilligers.

Meer ruimte, minder knellende regels
Vrijwilligers vormen een onmisbare schakel in de binding en leefbaarheid in de wijken, buurten en verenigingen. Willen wij de slagkracht van deze verenigingen en organisaties vergroten dan zou er op sommige fronten best minder bemoeienis (zichtbaar in papierwerk, vergunningen en procedures) van de gemeente mogen zijn. Volgens aanwezigen dient de rol van gemeenten binnen dit speelveld dan ook mee te veranderen. Meer dan voorheen verdienen deze ontwikkelingen ondersteuning door bijvoorbeeld onnodige regels te schrappen of deskundigheid (onder vrijwilligers) te bevorderen. Het maakt het uitvoeren van taken (als vrijwilliger) volgens hen leuker en vooral ook makkelijker.

Initiatievenloket
Het CDA Culemborg diende eerder een motie in welke op lokaal niveau heeft geleid tot het initiatievenloket. Hoe dit loket werkt ziet u in de animatie ikhebeenideevoorculemborg.nl

Oproep: Denk mee!
Werkt u voor een vrijwilligersorganisatie, ervaart u knellende regels? Heeft u ideeën over de manier(en) waarop de gemeente ruim baan kan geven aan maatschappelijke initiatieven en de vele vrijwilligers die binnen Culemborg actief zijn?

Het CDA Culemborg komt graag met u in contact.
fractievoorzitter Nicolien de Geus |  nicoliendb@ hotmail.com |  06-4275 6701
voorzitter van de lokale afdeling Marco van Zandwijk | marcovanzandwijk@ hotmail.com | 06-4791 6249

 

 


Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.