12 juni 2017

Toekomst Theater de Fransche school

Op donderdag 8 juni is in de gemeenteraad van Culemborg gesproken over de huisvesting van Stichting de Franse School (DFS). Het huidige pand aan de Havendijk 1 huurt DFS van de gemeente. De huurovereenkomst loopt op 31 december 2017 af. Als de DFS gebruik wil blijven maken van het huidige pand zal er naast een verlenging van het huurcontract ook fors geïnvesteerd moeten worden.

CDA over de Fransche School
Het CDA ziet dat DFS zichzelf de afgelopen jaren nadrukkelijk heeft neergezet als theater van de stad. Met  inzet van 90 vrijwilligers en nog geen fte betaald personeel weet DFS een gevarieerd aanbod aan theater, film en sociaal – culturele activiteiten neer te zetten. Het CDA vindt het bewonderenswaardig wat DFS dagelijks neerzet. Wel ziet het CDA ook dat het lastig blijft om de exploitatie rond te krijgen en dat de gemeentelijke subsidie als compensatie van de huur nu nog hard nodig is.

Duurzame en toekomstbestendige exploitatie
DFS geeft aan de ambitie te hebben om kernactiviteiten zelf te financieren vanuit een duurzaam en toekomstbestendig pand. Het kan zijn dat de kosten voor de baat uitgaan en dat het wenselijk is om een aantal jaren extra te investeren in specifieke expertise op bijvoorbeeld het gebied van marketing. Om hierin bij de perspectiefnota 2019 – 2022 een goede afweging te kunnen maken heeft het CDA samen met GroenLinks voorgesteld dat het college aan DFS vraagt wat er voor nodig is om naast een duurzaam en toekomstbestendig pand ook een duurzame en toekomstige exploitatie van DFS te hebben en hierover de raad te informeren.

Open en gelijkwaardig onderzoek
Het college heeft geadviseerd om diverse scenario’s voor overdracht van het pand te onderzoeken en de financiële consequenties in beeld te brengen en dit in juni 2018 aan de raad voor te leggen. Daarnaast is voorgesteld om de huidige huurovereenkomst tot juni 2019 te verlengen. In het raadsvoorstel wordt aangegeven dat het College er toe neigt nadrukkelijk de mogelijkheid te onderzoeken of het pand aan de Havendijk 1 kan worden ondergebracht bij een aparte gebouwenstichting. Mede gezien de ontwikkelingen aangaande het vastgoeddossier ziet het CDA graag dat het College alle reële scenario’s voor duurzame en toekomstbestendige huisvesting van DFS open en gelijkwaardig onderzoekt. Het CDA heeft ook hier samen met GroenLinks een amendement over ingediend.

Veiligheid
Beide amendementen zijn unaniem door de raad aangenomen. Naast deze amendementen heeft wethouder van Cultuur, Joost Reus toegezegd de komende tijd een inventarisatie te doen naar noodzakelijke maatregelen die op korte termijn moeten worden genomen om het pand veilig te houden. Deze toezegging is voor het CDA ook erg belangrijk, omdat het pand van de gemeente is en ondanks dat het nog niet duidelijk is wat er met het pand op de lange termijn gebeurt en er dus nog niet volop geïnvesteerd kan worden, moet het pand wel veilig zijn.

Vervolg
Het college gaat nu aan de slag met het uitvoeren van de onderzoeken. Het CDA kijkt uit naar de resultaten en houden in de tussentijd een vinger aan de pols.

Vragen/opmerkingen?
Heeft u  vragen of opmerkingen over de inzet van het CDA bij bespreking van dit onderwerp. Laat het weten aan onze fractievoorzitter Nicolien de Geus. Zij is te bereiken via mail: nicoliendb@hotmail.com of tel. 06-42756701.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.