Tijdens de  succesvolle CDA50 zijn door inwoners en organisaties meerdere ideeën ingebracht.  Hieronder een Top 5 van ingebrachte voorstellen.

Top 5 van opgehaalde ideeën en voorstellen tijdens de CDA50

  1. Krachtig en zelfstandig oud(er) worden; Omzien naar elkaar. Inzetten op verbeteren van de zelfredzaamheid van mensen (als ook verenigingen).

  2. Creëer verbindingen door (betere) regievoering gemeente; Meer grip en zicht op alle initiatieven in de stad kan helpen om de kracht van de samenleving (nog) beter te gaan benutten. Dit concreet te maken door bijvoorbeeld op de gemeentelijke website als openingspagina te starten met een stadsagenda per wijk.

  3. Van bolwerk naar netwerk; Kracht zit in de samenleving en niet in het stadhuis, daartoe meer in kansen en talenten gaan denken. Dit concreet te maken door als gemeente een andere houding aan te nemen. Ideeën en initiatieven in de stad beter te begeleiden. Leggen van juiste verbindingen geeft vertrouwen. Van 'ja, maar' naar 'da's interessant'!

  4. Zet in op klimaatvriendelijke groenstructuren; Groene structuren dragen bij aan een prettige leefomgeving en gaan verhitting van de stad tegen. Daarnaast helpt het bij de vastlegging van fijnstof en het vasthouden van regenwater.

  5. Klimaatgericht sturen van wet -en regelgeving; Duurzaamheid wordt nog te veel vanuit de techniek benaderd. Duurzaamheid dient in alle beleidsterreinen een verankering te krijgen.

Vervolg 
“Diverse voorstellen uit de CDA50 zullen deelnemers straks terugvinden in het definitieve verkiezingsprogramma” zegt fractievoorzitter Nicolien de Geus. “Tijdens de avond ingebrachte ideeën laten ons vooral zien wat inwoners en organisaties belangrijk vinden en wat zij van de gemeente(politiek) verwachten. Ook klinkt er een duidelijke behoefte door aan een andere houding van de politieke partijen. Inwoners verwachten van de raad dat deze veel meer faciliteert in plaats van bovenaf regisseert. “Het CDA is blij met de verkregen input en zal deze ook direct meenemen in de dagelijkse praktijk van het raadswerk".   

Lees ook 'nieuwsbericht over de gehouden 1e editie van de Culemborgse CDA50'
Download 'onze concept-ideeën voor een Beter Culemborg' 

Met dank aan Fotografie: Rijk Versluijs Fotografie
De Culemborgse CDA 50 is in samenwerking met het landelijke CDA georganiseerd.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.