19 mei 2017

Vastgoeddossier baart CDA zorgen

CDA Culemborg roept met oppositie wethouder financiën ter verantwoording na fouten vastgoeddossier.

Afgelopen jaar is een aantal informatiebijeenkomsten georganiseerd met de wethouder financiën over het plan om het gemeentelijk vastgoed in een stichting onder te brengen. Met deze overdracht zou gemiddeld een structurele besparing van € 800.000,- kunnen worden gerealiseerd. In de voorbereiding hiervoor zijn zo'n € 500.000,- aan kosten gemaakt. De onderzoeken die onder dit voornemen lagen, waren gebaseerd op een aantal aannames en waren niet volledig (er waren geen absolute cijfers doorgerekend). Fracties, vanuit oppositie en coalitie, hebben vaak hun twijfels en vraagtekens uitgesproken over deze boekhoudkundige besparing en hebben gewezen op belangrijke risico's, waaronder de (reken)rente. Toch sprak de wethouder constant zijn vertrouwen uit in het behalen van de bezuiniging door het vastgoed op afstand te zetten in een stichting en bleef aan deze ene lijn vasthouden. Begin dit jaar is een derde onderzoek gedaan waaruit bleek dat eerdere onderzoeken onvolledig waren, er fouten waren gemaakt en dat de bezuiniging niet haalbaar was. Zo was de rente niet goed verwerkt en sommige besparingen waren dubbel geboekt.

Belangrijkste zorg voor het CDA Culemborg is dat deze fouten weer leiden tot nieuwe bezuinigingen waar Culemborgers hoe dan ook de dupe van worden en dat terwijl er op andere onderwerpen juist investering nodig is. Denk hierbij aan preventie en maatwerk in de zorg, leefbare wijken en een bruisende binnenstad, de aanpak van veiligheid, duurzaamheid en het ondersteunen van initiatieven in de samenleving. Het is onvermijdelijk dat als er opnieuw bezuinigd moet worden, dit de ruimte van de raad inperkt voor waardevolle initiatieven en het lastig wordt om extra te investeren in onderwerpen waar het juist zo hard nodig is. Daarom vinden wij het onze plicht om de wethouder ter verantwoording te roepen voordat we deze fouten achter ons kunnen laten. Met de vragen van het interpellatiedebat en de motie van treurnis heeft het CDA Culemborg samen met de alle andere oppositiepartijen laten weten dat de grens is bereikt en dat de interne beheersing en de bezuiniging op het vastgoed serieus moeten worden aangepakt. Er niet kan worden volstaan met aannames en plannen van aanpak die na twee jaar nog niet zijn uitgevoerd. De wethouder heeft erkent dat er dingen niet goed zijn gegaan en toegezegd om nog dichter op de uitvoering te zitten en de raad beter en genuanceerder te informeren. Dat is de reden dat de oppositiepartijen niet verder zijn gegaan dan een motie van treurnis. Het CDA Culemborg gaat er vanuit dat de wethouder daadwerkelijk deze verbeteringen doorvoert en blijft een vinger aan de pols houden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.