19 januari 2020

Vuurwerk-moties: CDA wenst feestelijke jaarwisseling voor iedereen

Het CDA Culemborg vindt dat de jaarwisseling voor iedereen een feest moet zijn. De onveilige situaties en het vuurwerk wat tegen politie en hulpverleners wordt gebruikt is onacceptabel. Op 16 januari jl. stonden drie moties op de agenda van de gemeenteraad. Deze gingen over een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen in de gemeente Culemborg (1), een oproep naar de minister tot landelijk verbod consumentenvuurwerk (2) en vuurwerkteams (3).

Echte oplossingen nodig
Het CDA Culemborg heeft tegen de genoemde lokale moties gestemd. Dit omdat wij vinden dat de gevolgen van vuurwerk een dermate grote impact hebben dat een echte oplossing nodig is. Een oplossing op een niveau waar dit effect heeft en dat is niet de gemeente. Hoe ga je namelijk om met een lokaal verbod in Culemborg, als we niet voldoende mogelijkheden hebben om te handhaven en vuurwerk overal gewoon verkrijgbaar is? Juist deze week werd bekend dat er in de kamer een meerderheid is voor een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Ook onze eigen CDA fractie in de Tweede Kamer onderschrijft de nieuwe maatregelen. Het CDA Culemborg pleit voor eenduidigheid. De lokaal ingediende moties zijn daarmee voor de CDA fractie op dit moment te vroeg. "Met landelijke regels is het veel duidelijker waar je aan toe bent" aldus fractievoorzitter Nicolien de Geus.

Culemborgse aanpak
Voor nu wachten we de landelijke maatregelen af, maar dat ontslaat ons natuurlijk niet van onze eigen verantwoordelijkheid. Wat kunnen we in Culemborg wel doen. In Culemborg wordt op dit moment al veel gedaan om oud en nieuw een feest voor iedereen te laten zijn. Dit door het aanwijzen van vuurwerkvrije zones bij o.a. de begraafplaats, zorgcentra en de kinderboerderij. Ook worden er meerdere activiteiten voor jongeren georganiseerd door ElkWelzijn, wordt door vrijwilligers en medewerkers gesurveilleerd, wordt voorlichting gegeven en worden preventieve maatregelen genomen om vernielingen te voorkomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het afsluiten van prullenbakken en papiercontainers.Naast deze inzet is het ook in Culemborg van belang om breder na te denken over de manier waarop we Oud en nieuw voor iedereen een feest kunnen maken. Zonder vernielingen, zonder geweld en zonder rellen. Waarden en normen gelden ook met Oud en Nieuw. Dit vraagt enerzijds om maatregelen, maar vraagt ook om samenwerking en eigen verantwoordelijkheid in onze stad. Dit is iets waar we in Culemborg aan kunnen werken door hier het gesprek over te voeren, voorlichting over te geven aan jongeren en op scholen, maar vooral ook door als ouders dit bespreekbaar te maken met onze kinderen en rekening te houden met elkaar.

Een veilige en feestelijke jaarwisseling is namelijk iets van ons allemaal.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.