25 november 2017

CDA: Draagvlak bepalend bij plaatsing windmolens

Voor het CDA Culemborg is duurzaamheid belangrijk. De energieopgave is één van de belangrijkste opgaven waar we voor staan. Met enige regelmaat dienen wij voorstellen in om ons energiegebruik te verminderen en de overige energie duurzaam op te wekken. Samen met andere partijen namen wij het initiatief voor het organiseren van een klimaattop. Vorige maand stelde de gemeenteraad haar duurzaamheidsdoelen vast. Deze doelen laten zien dat wij als gemeente flink aan de slag moeten met energiebesparing, zon en wind. We hebben met elkaar gezegd dat draagvlak enorm belangrijk is. Iedereen is nodig om deze doelen te gaan halen. Het CDA is voor plaatsing windmolens maar ziet wel graag oplossingen met draagvlak en de meest eerlijke verdeling van lusten en lasten.

In het Lage Veld is het afgelopen jaar veel weerstand ontstaan tegen de mogelijke komst van windmolens. Meer draagvlak is er voor meer windmolens op industrieterrein Pavijen. Dit bleek tijdens verschillende bijeenkomsten met bewoners, raadsleden en andere betrokkenen. Onderzoek daarnaar is nog niet afgerond. Het CDA heeft samen met de SP een voorstel ingediend dat voorkeur geeft aan plaatsing van windmolens op het industriegebied. Dat voorstel is met een meerderheid in de raad aangenomen. Het voorstel betekent dat er eerst gekeken gaat worden naar andere mogelijkheden waar meer draagvlak voor is.

Ook een ander aangenomen voorstel van het CDA zorgt voor minder overlast. Samen met de VVD kiest het CDA voor windmolens met een zo groot mogelijk vermogen. Door deze keuze zijn er minder windmolens nodig. Naast dat de nieuwste windmolens efficiënter zijn, zijn ze ook stiller en draaien ze langzamer. 

In het zoeken naar de beste plekken voor windmolens kijkt het CDA ook naar samenwerking met buurtgemeenten. Waar is veel wind, veel ruimte en veel draagvlak? Ook blijft het CDA kiezen voor een integrale benadering en alternatieven voor wind. Naast wind liggen er ook kansen voor opwekking door zon en warmte.  We voorkomen daarmee dat ons mooie Culemborg meteen een plantage voor windmolens wordt.

Foto: Culemborgse Courant

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.