Naam:  Nicolien de Geus   
Leeftijd: 37 jaar
Beroep: Programmamanager Sociaal domein bij een gemeente
Expertise: Sociaal domein & Bestuur

Nicolien de Geus is sinds 2014 raadslid en deze raadsperiode fractievoorzitter geweest. Zij heeft een open instelling en staat erom bekend dat zij goed kan luisteren. Hierdoor is zij goed op de hoogte wat er leeft bij inwoners van Culemborg. Voor een partij die verbindend wil zijn tussen mensen en partijen is dat een voorwaarde. Nicolien, zelf werkzaam als transitiemanager binnen het Sociale Domein voor de gemeente Neder-Betuwe, is een bekend gezicht in Culemborg en in de gemeentepolitiek. Als raadslid is Nicolien aanspreekbaar voor alle zaken in het Sociale domein (Burger en bestuur, Cultuur, Educatie, Sociaal domein, Veiligheid, Algemene dekkingsmiddelen, Bedrijfsvoering, Grondbeleid).

Na een actieve periode als raadslid heeft Nicolien laten weten na de huidige raadsperiode niet meer door te gaan als raadslid en het stokje graag over te geven. Wel blijft zij het CDA steunen in woord en daad en staat zodoende op de kandidatenlijst als lijstduwer.

Het raadswerk heeft Nicolien als leuk, zinvol en leerzaam ervaren. De Geus licht toe; “Ik zie dat we als gemeente stapjes zetten naar een samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet. Deze stapjes zetten we op het gebied van (vrijwilligers) initiatieven, het anders organiseren van de zorg, en een krachtig Culemborg bedrijfsleven. Het is mooi te zien om samen met ons lokale CDA team en met inwoners, verenigingen, en ondernemers deze stapjes voort te zetten en uit te bouwen. 

Contact met Nicolien?
mailen naar [email protected] 
bellen naar 06-42756701

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.