Patrick Wanders is 29 jaar en staat als jongerenkandidaat op plek 2 van de Culemborgse CDA-kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hij is strategisch adviseur Sociaal domein bij een gemeente in onze regio. Patrick heeft zodoende veel kennis over het sociaal domein en is erg gemotiveerd om Culemborg een stukje verder te brengen. Het CDA is een partij waar Patrick zich al langer thuis voelt.

Het CDA is bij uitstek de partij die uitgaat van de kracht van de samenleving. De aankomende jaren staan ons grote uitdagingen te wachten, zoals de energietransitie. Dat vraagt niet alleen om daadkrachtig handelen, maar ook wederzijds begrip en fatsoen. Met z’n allen de schouders eronder, zij aan zij, en met respect voor de ander helpen we Culemborg vooruit.

Patrick Wanders is momenteel secretaris van het CDA Culemborg, en deelnemer en waarnemend vervanger van de voorzitter sinds zomer 2020.
Sinds het najaar van 2021 is Patrick geïnstalleerd als commissielid. 

Patrick is opgeleid als bestuurskundige en historicus. Met zijn tweede plek op de lijst staat Patrick op een verkiesbare plek voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Contact met Patrick?
Bellen 06-49135935
Mailen  [email protected] 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.