Armoede is niet alleen een financieel probleem, maar vooral ook een zaak van niet kunnen meedoen in de samenleving. In eerste instantie draagt de inwoner hier zelf verantwoordelijkheid voor. Een integrale aanpak met zorg en welzijn is geboden en voorkomen is beter dan genezen. Goed toegankelijke en begrijpelijke informatie over de minimaregelingen zowel van de gemeente als het rijk vormen een basisvoorwaarde. Mensen die afhankelijk zijn van een uitkering, hebben daar over het algemeen niet voor gekozen. Ze zitten in een situatie die niemand wenst. Ze moeten met respect bejegend worden. Wij zetten projecten met vrijwilligers in voor mensen die moeite hebben hun administratie op te zetten (een voorbeeld daarvan is schuldhulpmaatjes). We zorgen ervoor dat gemeentelijke schuldhulpverlening snel kan helpen. Wachtlijsten in de schuldhulpverlening zijn voor ons onaanvaardbaar. Daarnaast steunen wij maatschappelijke initiatieven voor armoedebestrijding.

Concreet:
Het CDA wil dat de gemeente signaleert welke problemen mensen ervan weerhouden om mee te doen.
- Het CDA wil dat de gemeente daar waar nodig (pro-actief) de weg naar hulp wijst.
- Het CDA wil dat de gemeente maatschappelijke initiatieven voor armoedebestrijding steunt.
- Het CDA wil dat wachtlijsten in de hulp bij schulden en jeugdzorg snel worden weggewerkt.
- Het CDA wil dat de gemeente actief werkt aan terugdringen van armoede.
- Het CDA wil dat de gemeente (vrijwilligers)organisaties en geloofsgemeenschappen betrekt bij ontwikkeling van sociaal beleid

In maart 2018 stelde het CDA Culemborg een 'Gelijke kansen pamflet' op.
Lees hier het bijhorende nieuwsbericht 'CDA kiest voor actief armoedebeleid' 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.