In het kader van het toekomstbestendig maken van de economie is flexibiliteit belangrijk. De ondernemer moet meer ruimte krijgen om te ondernemen en te innoveren. Dat kan door het schrappen, aanpassen of flexibiliseren van regels in bijvoorbeeld het bestemmingsplan. Voor leegstaande panden wil het CDA dat er creatieve, nuttige en dynamische oplossingen worden bedacht door en voor vrijwilligers, ondernemers en andere initiatiefnemers. Daar gaan wij de blokkades voor uit de weg ruimen.

Zie ook de onderwerpen vergunningen en omgevingsvisie

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.