Verwachtingsmanagement is essentieel voor het slagen van burgerparticipatie. We moeten daarbij transparant, duidelijk en eerlijk zijn over de (on)mogelijkheden. Voor elk onderwerp of project moet vooraf duidelijk zijn hoe inwoners betrokken (kunnen) worden. Het moet duidelijk zijn op welke terreinen participatie kan plaatsvinden, hoe ver de gemeente wil gaan met nieuwe invullingen van de lokale democratie, hoeveel ruimte inwoners daarbij krijgen en wat die ruimte inhoudt. 

Zie ook het onderwerp initiatievenloket en dienstverlenende overheid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.