Veiligheid is belangrijk. In de stad wordt reeds goed gebruik gemaakt van camera-systemen. Camera's maken onderdeel uit van een 'totaalpakket' om de veiligheid in onze stad te verbeteren. Wel moet bij het inzetten van camera’s, net als bij andere instrumenten altijd een afweging worden gemaakt of het instrument het beste in te zetten is in de betreffende situatie of dat andere instrumenten beter werken.

Zie verder ook het onderwerp veiligheid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.