Het CDA verwacht van de gemeente een houding die er op gericht is om Culemborg zorgzaam, ondernemend en duurzaam te maken. Daarbij zal de gemeente zich steeds de vraag moeten stellen of zij ruimte aan de stad laat, zelf initiatief neemt of dat zij samenwerkt. Het oppakken van problemen is geen alleenrecht van de gemeente. In een zorgzame, ondernemende en duurzame samenleving nemen mensen met elkaar initiatieven om problemen op te pakken. Voor de ander, de buurt of het milieu. De gemeente moet daarbij dienstbaar en betrouwbaar zijn en ruimte bieden aan die initiatieven. Het is de politieke uitdaging die kracht(en) in de samenleving aan te boren en te benutten.

Een eerste fundament voor een krachtige en vitale samenleving is een vraag gestuurde houding van de zijde van de gemeente. Dat kan de gemeente op tal van manieren invullen. Het CDA staat voor een overheid die zo dicht mogelijk op de samenleving zit en de samenleving zo veel mogelijk ruimte geeft. Het oude principe dat de gemeente er voor de inwoners is en niet andersom moet weer volop gelden. Gemeente moet hierbij blijven ontwikkelen en door ontwikkelen van gebiedsgericht werken waardoor de gemeente en burgers dichter bij elkaar staan. Mensen in dezelfde straat moeten elkaar (weer) kennen en helpen als dat nodig is, bv door samen groen te gaan onderhouden/adopteren (verenigingen etc.). Dit stimuleren via de buurtpanels, de gemeente faciliteert hierin. Gemeenten maken deel uit van een sterk veranderende samenleving, waarin de steeds verdere digitalisering van de informatievoorziening een van de belangrijkste ontwikkelingen is. De internettechnologie biedt kansen om te komen tot steeds meer op maat gesneden, persoonlijke online dienstverlening die goed, gemakkelijk en snel is. Kosten voor overheidsdiensten (leges) zijn in principe kostendekkend. Maar wij willen ze wel zo laag mogelijk houden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.