Religieuze organisaties en overheden hebben verschillende verantwoordelijkheden, maar zij hebben ten minste één ding gemeen: zij dienen dezelfde mensen. Kerken en moskeeën voeren al veel langer keukentafelgesprekken dan gemeenten. Hoe vaak zitten pastores, dominees, imams en allerlei vrijwilligers niet bij de gezinnen thuis? Deze organisaties dragen ook een schat aan wijsheid en ervaring met zich mee. Het zou gek zijn die kennis bij de ontwikkeling van beleid voor het sociaal domein onbenut te laten. In kerken en moskeeën, maar ook in andere geloofsgemeenschappen – leren jonge mensen belangrijke waarden als naastenliefde, tolerantie en respect. Het CDA vindt dan ook dat de overheid geloofs-gemeenschappen positief moet waarderen, ook vanwege de bijdrage die zij leveren aan de ontwikkeling van jonge mensen. Wij vinden goed en regelmatig contact dan ook belangrijk. Juist ook om gezamenlijk onwenselijke situaties bespreekbaar te maken en te bestrijden.

Concreet:
- Het CDA wil dat de gemeente (vrijwilligers)organisaties en geloofsgemeenschappen (kerken en moskeeën) betrekt bij ontwikkeling van sociaal beleid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.