We hebben de overtuiging dat we duurzaam moeten omgaan met de financiële middelen die voorhanden zijn. Uitgangspunten voor het financieel beleid van het CDA zijn: zorgvuldigheid, spaarzaamheid, transparantie en gematigde lokale lasten. Voor het CDA is het belangrijk dat de lasten en lusten voor de energietransitie eerlijk worden verdeeld. Het kan niet zo zijn dat de rekening eenzijdig bij huishoudens wordt neergelegd.

Het grootste deel van de gemeentebegroting bestaat uit geld via de Rijksoverheid. Slechts een beperkt aandeel komt uit lokale heffingen en belastingen. In beide gevallen is er sprake van belastinggeld, opgebracht door de inwoners van de gemeente. We hebben de overtuiging dat we duurzaam moeten omgaan met de financiële middelen die voorhanden zijn.

Concreet:
- Het CDA wil dat gemeente zorgvuldig, spaarzaam en transparant blijft als het om de gemeentefinanciën gaat.
- Het CDA wil voor zijn inwoners dat de lusten en lasten van het klimaatbeleid eerlijk worden verdeeld.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.