Het CDA Culemborg wil voorkomen dat inwoners en wijken het gevoel krijgen er niet bij te horen. Voorkomen is beter dan genezen. Het CDA zet daarom veel liever in op preventie. Het kunnen deelnemen aan Onderwijs, Sport, Welzijn en Cultuur activiteiten vinden wij om die reden belangrijk. Dit samen met actief armoedebeleid, bestrijden van schulden en waar nodig
opvoedingsondersteuning vinden wij effectiever dan enkel in te zetten op extra handhaving.

Zie ook de onderwerpen Armoedebestrijding, Onderwijs, Opvoedingsondersteuning, Sport, Jeugdhulp.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.