Voor winkeliers en horecabedrijven worden de overlevingskansen groter als meer toeristen en recreanten de gemeente bezoeken. De regionale economie dient dan ook een belangrijk onderdeel te zijn bij het opstellen van een omgevingsvisie. Betrokkenheid van inwoners en ondernemers bij het opstellen van deze omgevingsvisie vinden wij vanzelfsprekend.

Zie ook de onderwerpen vergunningenomgevingsvisie en winkelgebieden

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.