Wij geloven in de kracht van de samenleving. Een overheid die initiatief laat bij de samenleving: inwoners, vrijwilligers, ondernemers, verenigingen en bedrijven. Voor ons begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief. Vertrouwen in elkaar staat centraal. Wij willen daarom dat inwoners en verenigingen het recht krijgen (Right to challenge) om de uitvoering van een collectieve voorziening van de overheid over te nemen. Dit kan om van alles gaan: het onderhoud van de groenvoorzieningen in de buurt, het beheer van sportvelden door de club of de zorg voor ouderen.

Wij willen dat de gemeente initiatieven van inwoners ruim baan geeft, soms door financiële ondersteuning en vaak door als gemeente los te durven laten in plaats van initiatieven over te nemen. Door samenwerking van vrijwilligers en gemeente wordt het geheel meer dan de som der delen. De gemeente moet vooral aansluiten bij bestaande initiatieven en waarderen waar inwoners al enthousiast over zijn. Wij willen voorkomen dat de gemeente participatie alleen als verplicht ‘instrument’ ziet en oplegt aan inwoners. Er moet een goede balans zijn tussen de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad en de betrokkenheid van inwoners. Juist ook als inwoners soms niet willen participeren. Voor ondersteuning van initiatieven is er een initiatievenloket wat is ontstaan vanuit een motie van het CDA. Naast meer ’praktische’ ondersteuning is ook ondersteuning nodig bij het samenwerken rond initiatieven van inwoners. Dit is nieuw voor inwoners en gemeente en het CDA vindt het van belang dat we leren van processen die eerder zijn gelopen. Het CDA heeft o.a. bij de totstandkoming van het Cultuurfonds en het zwembad een initiatief nemende en trekkende rol vervuld in het evalueren van deze processen. 

Concreet:
- Het CDA wil dat de gemeente open staat voor initiatieven (door inwoners, verenigingen, kerken, moskeeën en ondernemers) uit de stad en zorgt voor ondersteuning, verbinding en samenhang bij het verwezenlijken daarvan. Zo kan de gemeente bijvoorbeeld op de openingspagina van haar website een stadsagenda per wijk vermelden.

Zie ook de onderwerpen dienstverlenende overheidvergunningen, vrijwilligers en burgerparticipatie

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.