In Nederland zijn ruim 2,5 miljoen mensen die moeite hebben met lezen en schrijven en daardoor moeilijker mee kunnen doen in de samenleving. Dat is een ongekend hoog aantal. Een brede aanpak van laaggeletterdheid is nodig en de gemeente kan samen met werkgevers en onderwijsinstellingen meer doen om laaggeletterdheid snel te signaleren en aan te pakken. Op laaggeletterdheid rust vaak nog een taboe. Mensen, zeker autochtone Nederlanders, schamen zich vaak heel erg voor hun laaggeletterdheid. Laaggeletterdheid komt ook in onze gemeente voor. Laaggeletterden komen vaak moeilijker dan niet-laaggeletterden uit de bijstand, maken meer gebruik van de zorg en vinden het lastiger te communiceren met de gemeente. Dit veroorzaakt extra kosten en creëert onbegrip in onze gemeente. Taal is geen doel op zich in deze, maar een middel om mensen mee te laten doen in de samenleving. Investeren in laaggeletterde inwoners loont. Een integrale aanpak is daarom nodig. De aanpak van laaggeletterdheid levert als voordelen op dat inwoners zich volwaardig lid van de samenleving voelen en actief meedoen en zich gezondere inwoners voelen (dus besparingen op de gezondheidszorg). Daarnaast ontstaan er meer kansen voor inwoners op de arbeidsmarkt (dus besparing op bijstandsuitkeringen) en wordt het onderwijs verbeterd. De gemeente heeft een stimulerende rol de laaggeletterdheid aan te pakken.

Concreet:
- Het CDA wil dat de gemeente actief werkt aan terugdringen van taalachterstand en laaggeletterdheid.
- Het CDA wil dat plaatsen voor kinderen met taal- en ontwikkelingsachterstanden toegankelijk blijven.
- Het CDA wil dat de gemeente actief met partners invulling gaat geven aan de Talentacademie. Dit om ook kwetsbare kinderen de kans te geven hun talenten te ontwikkelen.

Zie ook de onderwerpen Onderwijs & Opgroeien en Talentacademie

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.